Kaderleden zijn óók werknemers

Rechter spreekt zich uit over aanslepend dossier

Kaderleden en vakbondswerk, het is een oud zeer. In heel wat bedrijven – niet in het minst in de scheikundige sector – proberen werkgevers deze doelgroep uit te sluiten van het sociaal overleg. Het Arbeidshof van Antwerpen heeft onlangs geoordeeld dat deze discriminatie niet kan.

Het waren Geert Hooftman en Nancy Lommelen, twee ACV-vakbondsmilitanten bij 3M, die de kat de bel aanbonden. Met de steun van het ACV eisten zij voor de rechtbank het recht op om individuele dossiers aan te kaarten en collectieve arbeidsovereenkomsten te onderhandelen, net zoals arbeiders en bedienden dat kunnen. Ze hadden eerst al geprobeerd het thema aan te kaarten in de overlegorganen binnen het bedrijf, maar zonder resultaat. Hun werkgever bleef halsstarrig weigeren, geruggensteund door werkgeversorganisatie essenscia. Er restte hen daarom niks anders dan de rechter te vragen het discriminerende onderscheid tussen kaderleden en bedienden nietig te verklaren.

Die rechtszaak draaide uit op een overwinning voor het sociaal overleg. Ook kaderleden zijn immers werknemers, oordeelde de rechter. Ook zij hebben recht op onderhandelingen over hun loon- en arbeidsvoorwaarden. Een aantal jaren geleden had ook een rechter in Bergen zich al in gelijke richting uitgesproken. Maar die uitspraak bleef onder de radar. Dat een Antwerpse rechter nu in dezelfde zin oordeelt, versterkt het effect en maakt duidelijk dat de vakbondseis terecht is. De uitspraak geeft ook vertrouwen voor de toekomst. Werkgeversfederatie essenscia en grote scheikundige bedrijven begrijpen dat er iets moet gebeuren en beraden zich nu over hoe het verder moet.

Kiezen voor overleg

Voor het ACV is het duidelijk: wij kiezen voor overleg. Liever dan in alle afzonderlijke bedrijven rechtszaken op te starten, willen we dat kaderleden ook hun rechtmatige plaats aan de onderhandelingstafel kunnen innemen. Net als arbeiders en bedienden willen ook zij samen met hun werkgever zoeken naar oplossingen voor wederzijdse bekommernissen. En daar is sociaal overleg nog altijd het meest geschikte instrument voor.

Auteur: Jan Deceunynck| Foto: Adobestock