Grootste Duitse vakbond realiseert belangrijke loonsverhoging

In de belangrijke industrieregio Noordrijn-Westfalen sloot vakbond Igmetall een akkoord over een loonsverhoging van 2,3% (volledig uit te betalen of als onderdeel van een omschakeling naar een vierdagenweek). Dat zet een nieuwe norm voor de bijna vier miljoen metaalwerknemers in het land. Los van het feit dat Duitsland geen automatische loonindexering kent en dat die dus mee vervat zit in de loonstijging, blijft het een sterk resultaat. Meer dan een miljoen werknemers zetten via acties druk op de onderhandelingen. De werkgevers wilden eerst geen loonsverhoging toestaan en bovendien de loonschalen verlagen op basis van prestatie-indicatoren. Ze benadrukten steevast dat er niets te verdelen viel. Onder forse druk gingen ze toch overstag. Noordrijn-Westfalen is traditioneel de eerste Duitse regio in de sectoronderhandelingen. Het akkoord zet dus meteen de toon voor de andere regio’s die nu aan de beurt komen. www.industriall-europe.eu