UIT TIP: Monoculture, een recent verhaal

De tentoonstelling ‘MONOCULTURE – Een recent verhaal’ wil het begrip monocultuur met een open blik benaderen en streeft naar een analyse van wat monocultuur is. De tentoonstelling wil een beeld schetsen hoe monocultuur in kunst en propaganda wordt weerspiegeld, met als doel tot enkele conclusies te komen die relevant kunnen zijn voor de maatschappij en de cultuur in het algemeen.

De tentoonstelling stelt vragen. Wat bedoelen we met monocultuur? Wat motiveert identitaire of nationalistische monocultuurbewegingen? Kan een cultureel homogene maatschappij ook inclusief en transformeerbaar zijn? Hoe zou kunst er onder de monoculturele ideologie uit kunnen zien? 

Eén van de meest opvallende historische voorbeelden van ideologische monocultuur was de beruchte Entartete Kunst-tentoonstelling in nazi-Duitsland. Het nazisme stelde de modernistische avant-garde als een aberratie voor en liet zich liever inspireren door de Grieks-Romeinse beeldtaal. Toch kunnen monoculturele opvattingen over cultuur ook ontstaan uit emancipatorische overwegingen.

 MONOCULTURE loopt nog tot 25 april in het MUHKA.

www.muhka.be