Loononderhandelingen in een gewild slop

P.D. – Assenede

Nu het weer de tijd van loononderhandelingen is hebben de journalisten, die voor meer dan 90% werken voor een aantal grote groepen, opdracht gekregen om de mensen duidelijk te maken dat er toch echt geen significante opslag mogelijk is en dat de mensen moeten content zijn met de aalmoes die het patronaat, dat in het kader van corona vele miljarden belastinggeld toegeschoven kreeg, wordt voorgesteld. Men zwaait dan met de zogenaamde loonnorm, die ook van toepassing op de dividenden. Maar daar wordt niet aan voldaan.
De patroons kregen in 2019 maar liefst 8,4 miljard loonsubsidies maar dat mag niet gezegd worden en ook geen rekening mee gehouden worden. Indien we daar rekening mee houden betekent dit een bijkomende loonmarge van € 1.680,00/gezin.
Ook met de productiviteit wordt geen rekening gehouden. Doen we dit wel, dan betekent dit een extra marge van 1,4%.
Door de taxshift kregen de patroons een vermindering van de vennootschapsbelasting van € 2,8 miljard of € 560 per gezin maar daar wordt ook geen rekening mee gehouden. Als we daar dan nog alle andere subsidiemaatregelen bijtellen zien we dat die omzeggens evenveel bedragen als wat de bedrijven aan vennootschapsbelasting betalen. Netto betalen de bedrijven dus bijna niks maar dat mag ook niet gezegd en geschreven worden.

In de loonnorm zit ook een hoofdstuk over opleiding. Goed geschoolde werknemers zijn immers belangrijk voor de innovatie. Maar aangezien er geen sancties zijn, vegen de bedrijven vrolijk hun botten aan de opleidingsnorm.
Indien er dan toch een loonnorm moet zijn, waarom dan ook niet voor politici? Waarom moet een Vlaams premier 2 keer meer verdienen dan een Nederlands premier of 3 keer meer dan een Deens premier? Ceo’s van de BEL20 kregen in 2019 30% opslag. Waarom moeten de werknemers dan tevreden zijn met minder dan een aalmoes?
De laatste 10 jaar hebben de werknemers 0,00% koopkrachtstijging gekregen en daarmee doen we het het slechtste van de EU. In sommige jaren was er zelfs een daling. Zelfs landen als Hongarije en Griekenland deden het beter evenals onze 3 buurlanden.

 

Wat met de uitkeringstrekkers?

V.B. – via mail

Mathieu Verjans stelde in een vorige editie van Puls Magazine dat de middelen die we krijgen van Europa voor herstel moeten ingezet worden voor een rechtvaardige overgang naar een duurzame economie. Daar kan ik mee akkoord gaan.
Wat ik echter zie gebeuren is dat er nooit geld was voor armoedebestrijding, en geen geld om de uitkeringen (alle!) omhoog te halen maar dat er nu wel geld is voor cafés en kappers en bedrijven en cultuur. Kortom, voor iedereen, behalve voor de mensen met een uitkering. Ook deze keer niet. Daardoor blijven zij dubbel achter, na corona. De armoede in die groepen zal ernstig toenemen. Nochtans, als daar geld naartoe gaat is dat geld dat meteen terug in de economie gaat. Want die mensen willen niet liever dan deelnemen aan de samenleving!

Nvdr: Je hebt helemaal gelijk. Het ACV laat de uitkeringstrekkers niet in de steek. Al maanden proberen we in het sociaal overleg een stijging van de uitkeringen af te dwingen, want dat is inderdaad hard nodig. Maar werkgevers en overheid houden het been stijf. Ook die weigering is voor ons een reden om actie te voeren. De actiedag van 29 maart was er dus ook om in dat dossier vooruitgang te kunnen boeken.