Uitbetaling Vakbondspremies

Metaalsector – PC 209

Ben je sinds 1 oktober 2020 aangesloten bij ACV Puls en in 2020 minstens één maand in dienst geweest van een metaalbedrijf (paritair comité 209)? Dan heb je recht op een vakbondspremie van 110 euro.
De premie aanvragen is eenvoudig. Je ACV Puls-afgevaardigde zal je vragen om je adres- en contactgegevens te controleren en eventuele wijzigingen mee te delen. Hij of zij bezorgt die informatie aan ACV Puls die je de premie betaalt. Werk je in een metaalbedrijf zonder ACV Puls-afgevaardigde(en) of ben je intussen uit dienst getreden? Dan versturen we een brief naar je thuisadres. Kijk na of je gegevens, zoals naam en adres van je werkgever, nog kloppen en pas aan als er iets veranderd is. Bezorg ons die info via een digitaal invulformulier, een pdf-scan of papieren versie van je (aangepaste) brief.
Ben je half mei niet gecontacteerd door een ACV Puls-afgevaardigde en heb je ook geen brief ontvangen? Laat dit dan weten aan het ACV Puls-secretariaat in je regio. Het premiebedrag wordt overgeschreven naar je individuele bankrekening.

De uitbetalingsperiode loopt van 15 april tot 15 juli 2021.

Internationale handel, vervoer en logistiek

Ben je tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021 aangesloten bij ACV Puls en ben je tijdens deze periode ook minstens 1 dag tewerkgesteld in een onderneming die valt onder paritair comité 226 (internationale handel, vervoer en logistiek)?  Dan heb je recht op een vakbondspremie van 145 euro.
De premie aanvragen is heel eenvoudig. Het vereiste attest werd al verdeeld. Kijk even na of je gegevens op het attest, zoals adres en naam van de werkgever, nog kloppen. Pas de gegevens aan als er iets is veranderd. Controleer ook of je rekeningnummer juist wordt vermeld.
Teken dan het attest en bezorg het aan een vakbondsmilitant(e) in jouw onderneming. Is er geen militant beschikbaar? Stuur het attest dan op naar het ACV Puls-secretariaat in je streek.Had je eind februari nog geen attest voor de vakbondspremie ontvangen? Laat dit dan even weten aan jouw vakbond ACV Puls.

De betaalperiode loopt van 1 maart tot 31 oktober 2021.