Covid legt ongelijkheid in de EU nog meer bloot

Begin maart kondigde de Europese Commissie een actieplan aan voor een sterk sociaal Europa. De ‘Europese Sociale Pijler’ bevat concrete doelen voor werkgelegenheid, vaardigheden en sociale bescherming tegen 2030. Terecht, want de covidcrisis heeft blootgelegd dat Europa gebouwd is op onzekere arbeid, lage lonen en slecht gefinancierde overheidsdiensten. 35-55% van de werknemers in de privé­sector waren tijdelijk werkloos. Voor werknemers met een laag inkomen en/of precair contract had dit een grote impact. Sommige contracten maakten bovendien toegang tot een werkloosheidsuitkering onmogelijk. De vrees leeft dat ook na de crisis verder zal worden ingezet op loonmatiging. De vakbonden hopen dat het Europese actieplan komaf maakt met onzekere arbeidsstatuten en afdwingbare, verbeterde informatie-, consultatie- en participatierechten voor werknemersafgevaardigden oplevert.

Meer info hier