Winkelpersoneel krijgt extra aandacht tijdens internationale vrouwendag

Flashmob voor hogere lonen

Op 8 maart was er de internationale vrouwendag. Die ging in de distributiesector niet ongemerkt voorbij. “Meer dan 70% van het winkelpersoneel zijn vrouwen. Logisch dus dat we hun bekommernissen nog eens in de kijker willen zetten,” vertelt Kristel Van Damme als sectorverantwoordelijke voor ACV Puls.

“In de voedingswinkels is het winkelpersoneel gedurende de hele coronacrisis in de vuurlinie blijven staan, met gevaar voor de eigen gezondheid. In de non-food hebben de verplichte winkelsluitingen een fors economisch verlies betekend voor het personeel’’, weet van Damme. Een gemiddelde uitkering bedraagt immers slechts 70% van het nettoloon. En in de winkelbedrijven zijn de lonen sowieso al heel laag. 70% van zo’n laag loon wordt dan al snel peanuts. “Reken daar nog bij dat je in de winkelsector vooral veel deeltijdsen en interim-

werknemers met dagcontracten hebt. Dan weet je: dit komt niet goed. Je kan dat negeren, maar uiteindelijk komen deze mensen dan bij het OCMW terecht voor bijstand. Zo betalen we als maatschappij eigenlijk wat de werkgever tekort doet. Dat is niet ok.”

Actie

Redenen genoeg om de internationale vrouwendag aan te grijpen om problemen in de sector in de kijker te zetten. Wie het wilde, kon daarom ook staken. “De minimumlonen moeten écht wel omhoog voor iedereen in de sector. Daar gaan we de komende tijd op blijven focussen. Een hoger minimumloon én minder deeltijdsen, daar willen we als vakbond op inzetten,” stelt Kristel.

Flashmob

Wie een sterk, maar corona­proof signaal wilde geven, kon in Antwerpen deelnemen aan een flashmob, oftewel een flitsende samenkomst om je eisen kracht bij te zetten. Kristel Van Damme blikt er tevreden op terug. “De flashmob bracht het thema onder de aandacht. We zijn blij dat we op die manier de actie kleur hebben gegeven. Er waren trouwens niet enkel vrouwen, maar ook sympathieke mannen die overtuigd meedansten. Dat appreciëren we ten zeerste!”

Intussen is duidelijk dat de verschillende vakbonden zullen blijven actie voeren om meer dan 0,4% loonsopslag te bekomen. Wordt dus vervolgd!

Auteur: Frederik Vermeulen | Foto: Daniël Rys