Vaccinatie en je werk: Wat mag, wat moet?

De coronacrisis bepaalt ons leven nu al meer dan één jaar. Mensen snakken naar vrijheid, maar de strikte maatregelen kunnen enkel versoepeld worden als de besmettingscijfers en de hospitalisaties gunstig evolueren. Het vaccineren van het gros van de populatie is wellicht dé weg naar het herwinnen van onze vrijheid.

De vaccinatiecampagne roept echter ook heel wat vragen op, niet in het minst op de werkvloer.

Mag je afwezig blijven om gevaccineerd te worden?

De federale regering heeft de bedoeling om een vaccinatieverlof in te voeren. Dat verlof zou betekenen dat je je als werknemer kunt laten vaccineren tijdens de werkuren en dat zonder loonverlies.
Wel zal je je afwezigheid aan je werkgever moeten laten weten. Indien je werkgever er expliciet om vraagt, zal je tevens je afwezigheid moeten staven met de bevestiging van de afspraak door het vaccinatiecentrum.
Het vaccinatieverlof is echter nog geen feit. Wellicht zal het wetsontwerp pas in de loop van april 2021 in werking treden. Voor werknemers die nu reeds uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren, zullen afspraken moeten gemaakt worden met de werkgever.

Mag je werkgever je verplichten om gevaccineerd te worden?

Momenteel is het zo dat je werkgever je niet kan verplichten om gevaccineerd te worden. Dat zou immers een inbreuk zijn op je lichamelijke integriteit. De vaccinatie tegen covid-19 gebeurt in België op vrijwillige basis. Als werknemer kies je er dus zelf voor of je al dan niet gevaccineerd wenst te worden.
Je werkgever mag je ook niet vragen of je reeds gevaccineerd bent, dan wel of je van plan bent dat te doen. Je werkgever mag ook geen lijst bijhouden van werknemers die niet gevaccineerd zijn.
Wel kan je werkgever perfect jou en je collega’s informeren en sensibiliseren over het belang van vaccinatie en de voordelen ervan.

Auteur: Bram Van Goethem | Foto: Shutterstock