Er is wél meer mogelijk dan 0,4%

Op 29 maart voerden de vakbonden actie voor een sterk interprofessioneel akkoord. Ook ACV Puls nam deel aan de acties. En wel hierom…

Loon

De werkgevers en de overheid houden vast aan de loonwet die een maximale loongroei toestaat van 0,4%. Op een loon van 2.000 euro betekent dit 8 euro! Zo’n aalmoes is niet ernstig. In een aantal sectoren is meer dan dat niet haalbaar. Daar hebben we alle begrip voor. Maar lineair beslissen dat er nergens méér ruimte is, doet de waarheid geweld aan. In sectoren en bedrijven die het goed doen, willen we voluit onderhandelen over een grotere loonstijging. En ook in sectoren met lage lonen willen we grotere stappen zetten. Wij willen vrije loononderhandelingen. De loonwet die dat verhindert, moet weg!

Telewerk

Thuiswerk is een blijver. Daarom willen we met de werkgevers goede afspraken maken over een vergoeding van de kosten en de grenzen van de beschikbaarheid. Kosten om je werk naar behoren te kunnen uitvoeren, moeten betaald worden door de werkgever. Ook als dat werk steeds meer thuis gebeurt. En door de vervaging tussen werk- en privétijd, wordt arbeidsduur voor veel werknemers een relatief begrip. Nochtans is het noodzakelijk om tijdig de op stopknop kunnen duwen.

Werk-privé

We werken om te leven en niet andersom. Om werk en privé in evenwicht te houden willen we collectieve afspraken over loopbaanregelingen die bovendien jobs redden. Arbeidsduurvermindering is daarvan een voorbeeld. Maar in overleg willen we ook zoeken naar andere oplossingen voor een betere balans.

Loopbaanbeleid

Oudere werknemers willen leefbare jobs om hun hectische loopbaan uit te houden tot de pensioenleeftijd. Jongeren willen volwaardige jobs en kwalitatieve contracten. Een goed loopbaanbeleid brengt die verzuchtingen samen en creëert kansen voor iedereen. Daarover willen wij afspraken maken.

Bescherming

Herstructureringen en bedrijfssluitingen zijn aan de orde van de dag. Getroffen werknemers verdienen betere bescherming wanneer ze hun job verliezen. Levenslange opleidingskansen zijn hierin een belangrijke sleutel.

 

Steun onze actie en onderteken onze petitie op www.wemakenhetbeter.be 

 

Auteur: Jan Deceunynck | Foto: eigen beeld