Ik was in 2020 tijdelijk werkloos door de coronacrisis. Heb ik dan dit jaar minder vakantierechten?

Neen, er werd vorig jaar op de valreep nog wetgeving goedgekeurd die je periodes van tijdelijke werkloosheid volledig gelijkstelt met gewerkte dagen voor je vakantierechten.

De algemene regel

In principe worden dagen van tijde­lijke werkloosheid wegens overmacht niet gelijkgesteld in de berekening van je recht op vakantie in het volgende jaar. Je krijgt dan met andere woorden minder vakantiedagen en vakantiegeld in het jaar na je tijdelijke werkloosheid door overmacht.

Corona als uitzondering

De corona-pandemie duwde vorig jaar echter plots enorm veel mensen in tijdelijke werkloosheid, waardoor we de regering hebben kunnen overtuigen in dit geval een uitzondering te maken.
In overleg met de regering werd in eerste instantie een uitzonde­ring toegestaan voor de periode van 1 februari t.e.m. 30 juni 2020. Maar omdat de situatie na de zomer nog altijd niet beter was, werd in september beslist de uitzondering te verlengen tot eind augustus. Maar ook dat volstond niet voor de crisis die ook daarna bleef aanhouden (en ook nu nog steeds verder duurt). Daarom werd op de valreep van vorig jaar in december opnieuw een verlenging goedgekeurd voor de rest van het jaar.

Kortom: wanneer je in de periode van februari t.e.m. december 2020 tijdelijk werkloos was wegens overmacht omwille van corona (erkend door de RVA), dan worden deze dagen van tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de berekening van zowel de duur van de jaarlijkse vakantie als het bedrag van je vakantiegeld in 2021.
Je vakantierechten in 2021 worden dus niet nadelig beïnvloed door corona en je zal vakantierechten genieten alsof je in 2020 gewoon doorlopend aan het werk was.

En nu?

De corona-pandemie is na 2020 jammer genoeg nog steeds niet voorbij. We hebben de overheid dan ook gevraagd om de gelijkstelling nog verder door te trekken zo lang het overmachtsstelsel wegens corona loopt. Maar daarover is voorlopig nog geen duidelijkheid. Voorlopig geldt de gelijkstelling dus enkel voor tijdelijke werkloosheid in 2020.

Auteur: Audrey Rottier | Foto: Shutterstock