“Deze kans mogen we niet laten liggen”

ACV werkt mee aan herstelplannen

Na de pandemie gaan we niet terug naar ‘business as usual’ als het van het ACV afhangt. Corona heeft een aantal pijnpunten meer dan ooit blootgelegd. “We hebben de verpletterende verantwoordelijkheid om dit moment te gebruiken om fundamenteel te ijveren voor een andere aanpak,” legt Mathieu Verjans van het ACV uit.

Als nationaal secretaris van het ACV overlegt Mathieu dezer dagen over de richting van de Vlaamse en Belgische herstelplannen. Het is voor hem duidelijk dat ‘duurzaamheid’ daarin centraal moet staan. “Duurzaamheid is voor ons geen nieuw gegeven, maar de maatschappelijke gevoeligheid is nu groter dan ooit tevoren,” weet hij. Het gaat om milieubekommernissen, maar ook over sociale vooruitgang. “De ongelijke inkomensverdeling werd het voorbije jaar nog eens extra benadrukt. Ons economisch systeem is gefocust op ongelimiteerde groei voor de kapitaalkrachtigen, terwijl mensen met essentiële jobs veelal in de laagste inkomenscategorieën zitten. Er is te weinig respect voor de inzet van mensen. Zij verdienen beter. Dat maakt ook de actuele discussie over de loonnorm extra pijnlijk. De lage lonen optrekken met 0,4% is echt een aanfluiting.”

Duurzaam herstel

Het ACV kiest resoluut voor duurzaam herstel. “We willen niet zomaar terug naar hoe het vroeger was. Het moet anders. Beter,” stelt Mathieu. “De middelen die we nu krijgen van Europa voor het herstel, moeten we inzetten op een rechtvaardige overgang naar een duurzame economie. Dat kost op korte termijn geld, maar rendeert op langere termijn. Denk bv. aan ecologie. Dat zet een aantal huidige jobs onder druk. We zullen de betrokken werknemers moeten duidelijk maken dat we ze niet in de steek laten. Want de transitie biedt ook perspectief op langere termijn.”
Uit de grote lijnen van de herstelplannen, blijkt duurzaamheid ook de keuze van de overheid. België wil inzetten op klimaat, digitalisering, mobiliteit, mens & samenleving en productiviteit. “Maar voor de meer concrete invulling, wil de regering niet te veel in haar kaarten laten kijken,” merkt Mathieu op. En dat is niet onbelangrijk. Want hij vreest dat het Europees geld zal gebruikt worden voor maatregelen die sowieso al gepland waren. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. In het overleg over de herstelplannen blijft het ACV daarom focussen op extra inspanningen om die rechtvaardige economie waar te maken.

“Nu is het moment,” besluit Mathieu. “De coronapandemie heeft mensen gevoelig gemaakt voor wat al jaren scheef liep. Dit is een kans om dingen anders aan te pakken. Die mogen we als vakbond niet laten liggen. Want het kan anders.
Het moet anders.”

 https://www.hetacv.be/actualiteit/campagnes/heropstartplan

 

Auteur: Jan Deceunynck | Foto: Shutterstock