Multinationals betalen te weinig belasting

De coronacrisis maakt duidelijk dat overheid moet investeren in de sociale zekerheid. Maar terwijl landen miljarden uitgeven aan reddingsoperaties om een wereldwijde recessie te voorkomen, nemen de belastinginkomsten overal een duikvlucht. Vooral multinationals ontspringen de dans. Zij betalen gemiddeld 30% minder vennootschapsbelasting dan lokale bedrijven. Hun belastingontwijking leidt tot een wereldwijd verlies van 240 miljard dollar per jaar. De internationale regelgeving is ontoereikend. Er is dringend nood aan een mondiaal fiscaal minimumtarief om de druk op werknemers en lokale bedrijven te verlagen.De internationale vakbondswereld hoopte dat eind november hierover een debat zou starten in de de G20 (een groep van 19 landen en de Europese Unie die samen zo’n 90% van het wereldwijde bruto nationaal product en 80% van de wereldhandel in handen hebben). Maar dat gebeurde niet. De G20 laat elk land afzonderlijk de economische gevolgen van de pandemie bestrijden. Druk blijft nodig om tot een rechtvaardige fiscaliteit te komen.

#makemultinationalspay

www.etuc.org