Versterking van collectieve onderhandelingen nodig in EU

De coronacrisis maakt nog eens duidelijk dat alle werknemers in de Europese Unie recht hebben op een deftig loon. Zorgverleners, gezondheidswerkers, poets­hulpen en werknemers in de landbouw zijn altijd blijven werken. In de meeste landen is dit aan een minimumloon. De Europese Commissie laat landen vrij om de hoogte daarvan te bepalen maar stelt drie acties voor. Lidstaten moeten een actieplan opmaken om collectief overleg op te krikken als minder dan 70% van de werknemers onder een collectief akkoord vallen. Een revolutionair voorstel want nooit eerder heeft de Commissie op dit terrein initiatief genomen. Vooral overheden in Centraal en Oost-Europa zullen in actie moeten schieten. Verder moeten landen met een wettelijk minimumloon samen met de sociale partners beoordelen of minimumloon ook een fair loon is. Tenslotte wil de EU garanties dat ook werknemers zonder standaardcontract (dienstenchequemedewerkers, oproepcontracten…) recht hebben op een minimumloon. Werkgeversorganisaties zijn niet opgezet met dit voorstel dat ze ongepast vinden in crisistijden.
www.etuc.org