Internationaal vakbondswerk loont voor Roemeense werknemers

In 2014 sloot Inditex, moedermaatschappij van Zara, een mondiaal afsprakenkader af voor alle werknemers in de hele toeleveringsketen. Dit kader wierp begin oktober vruchten af voor het personeel van Tanex, de Roemeense textielproducent die werkt voor Inditex. Sinds de pandemie betaalt Tanex niet alle lonen uit. Werknemers durfden dit niet bij de vakbond aankaarten uit angst voor hun job, nadat een werknemer die het verhaal in de media bracht werd ontslagen. De CEO weigerde alle overleg met de vakbond. Een vakbondsklacht bij Inditex bracht hier verandering in. Tanex is nu bereid het mondiaal afsprakenĀ­kader na te leven en sociaal overleg op te starten, tot grote vreugde van het Roemeense personeel. Sociaal overleg is in het land de voorbije 10 jaar serieus uitgehold. Dit mondiaal akkoord biedt de vakbond een kans om de directie van Tanex duidelijk te maken dat een constructieve dialoog willen en niet proberen de lokale industrie te vernietigen. Integendeel, via overleg willen ze positieve resultaten bereiken. Sociale vrede kan alleen worden gewaarborgd via dialoog. Daarin willen de Roemeense vakbonden een actieve rol spelen.