Kiezen voor een beroep dat er toe doet

VIVO blaast 20 kaarsjes uit

VIVO, het vormingsinstituut van de Vlaamse non-profitsector, is 20 jaar geworden. In die tijd is VIVO uitgegroeid tot een organisatie die de sector inspireert op inzake vorming, werkbaar werk, diversiteit en instroom. Want het vormingsinstituut doet meer dan vorming organiseren, blijkt tijdens een gesprek met directeur Luc Van Waes.

“Onze sectorconsulenten zijn actief rond drie thema’s,” legt hij uit. Een eerste thema omvat al wat te maken heeft met onderwijs en arbeidsmarkt. “We proberen jongeren te ondersteunen in hun keuzes naar onze sectoren toe en proberen deze op die manier zichtbaar te maken. Dat doen we door onze aanwezigheid in het Beroepenhuis en via www.werkmetmensen.be. Maar we zetten ook sterk in op duaal leren, dat is de combinatie tussen werken en studeren. Dat blijkt een goede manier om mensen naar onze sector toe te leiden. Veel zorgberoepen zijn ook knelpuntberoepen. Samen met de VDAB proberen we werkzoekenden en zij-instromers naar die jobs toe te leiden.”

Levenslang leren

Een tweede thema is levenslang leren en werkbaar werk. “Samen met werkgevers en werknemers zoeken we waar de noden zitten. Dat gaat van het opstellen van vormingsplannen tot initiatieven van zelfontwikkeling voor mensen die in de sector willen groeien. We willen mensen ondersteunen in hun leerproces en bieden netwerk­initiatieven aan om werknemers uit de social profit vooruit te helpen.”
Werken aan diversiteit is een derde aandachtspunt. “De instroom van kansengroepen is zeer belangrijk. Via www.iedertalenttelt.be proberen we mensen met buitenlandse roots aan te spreken. Ook via gesprekken op social profitsalons proberen we contact tussen hen en werkgevers te bevorderen. En op de werkvloer zoeken we mee naar manieren om kansen te creëren, onder andere door een cultuursensitieve houding te bevorderen bij de collega’s .”

Uitdagingen

Uitdagingen zijn er genoeg. Veel daarvan zijn terug te brengen tot de instroom van nieuwe werknemers. “Door de vergrijzing moeten we de komende jaren veel nieuwe handen vinden,” legt Luc uit. En daar botsen hij en zijn medewerkers wel op wat obstakels. “De privé kan zwaaien met extralegale voordelen. Dat kunnen wij niet,” erkent hij. “Maar werken in de zorg- en welzijnssector heeft ook voordelen. Werkzekerheid, dicht bij huis… We merken dan ook dat mensen terug de weg naar onze sector vinden. Zeker in deze coronacrisis blijken meer mensen te willen kiezen voor een beroep dat er echt toe doet. En dan zit je in de goed in de social profit…”

 Meer info op www.vivosocialprofit.org

 

Auteur: Jan Deceunynck