Ook interimmers hebben recht op maaltijdcheques

Rechtbank volgt ACV bij General Services Antwerp

Eerlijk duurt het langst. En je vastbijten in dat principe kan resultaat opleveren. Daarom hamert het ACV al jaren voor gelijke rechten voor interimmers. In de logistieke sector haalden we onlangs een belangrijke slag thuis.

Bij General Services Antwerp (het vroegere Logisport, een dochteronderneming van Katoennatie) sloten BBTK en ACLVB een cao af die enkel werknemers met een contract van onbepaalde duur recht geeft op maaltijdcheques. “Discriminatie”, oordeelde ACV-vakbondssecretaris David Wytinck. “Het onderscheid tussen werknemers met een contract van onbepaalde duur en werknemers met een contract van bepaalde duur in de cao rond maaltijdcheques is discriminatie. Aangezien de interimmers dezelfde voordelen moeten ontvangen als de werknemers met een vast contract van bepaalde duur kunnen zij ook aanspraak maken op maaltijd­cheques.”

Het volhardende vakbondswerk van ACV heeft dus zijn vruchten afgeworpen. “Absoluut”, legt David Wytinck uit. “Bij General Services werken heel wat mensen met een migratieachtergrond, waarvan een heel deel met dagcontracten. Ze weten soms niet of ze de volgende dag kunnen komen werken. Een grote groep van de werknemers spreekt geen of gebrekkig Nederlands. Zij zijn vaak niet voldoende op de hoogte van hun rechten. Als vakbond hebben we er dan ook een grote verantwoordelijkheid.”

Belangrijk precedent

Interimarbeid wordt door heel wat bedrijven gebruikt om te concurreren op loon- en arbeidsvoorwaarden. “Ze kennen dan voordelen toe aan werknemers met een contract van onbepaalde duur, maar sluiten interimmers en medewerkers met een tijdelijk contract uit van deze voordelen. Op vraag van één van onze leden in het bedrijf, trokken we naar de rechtbank, omdat dit manifest onrechtvaardig is. En we kregen gelijk, wat een enorm belangrijk precedent oplevert. Dit arrest geeft ons nu juridische houvast om ook andere voordelen kunnen opeisen voor interimmers, zoals vergoedingen voor thuiswerk of verplaatsingsvergoedingen. En ook in andere bedrijven blijven we werken aan gelijke rechten voor interimmers.”

 Vragen over je rechten als interimmer?
Check je rechten op www.acv-interim.be of contacteer onze regionale juridische medewerkers. Onze contactgegevens vind je op de achterpagina van dit magazine.

Auteur: Tom Van Aken | Foto: Shutterstock