Het einde van een buitengewoon jaar is in zicht. Een fijne kant van de maand december is dat veel werknemers dan de jaarlijkse eindejaarspremie krijgen uitbetaald: een ‘dertiende maand’, zoals de volksmond zegt. Als er zich geen wijzigingen voordeden in je job, zal er wellicht ook niet veel veranderen zijn aan je eindejaarspremie. Maar 2020 was een abnormaal jaar wellicht ook op professioneel vlak wat door elkaar geschud heeft…

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Een algemene regeling voor alle werknemers, bestaat niet voor eindejaarspremies. In de meeste gevallen worden de voorwaarden en bedragen geregeld in sectorale cao’s. De premie kan bijvoorbeeld worden gekoppeld aan een aantal maanden anciënniteit. De cao kan ook bepaalde afwezigheden ‘gelijkstellen’ met gewerkte periodes (bijvoorbeeld ziekte), bepaalt de manier waarop de premie wordt berekend en wat je rechten zijn als je job stopt.
Niet in alle sectoren is er zo’n cao. Soms heb je dan toch een eindejaars­premie omdat je een eigen regeling voorziet in een cao op bedrijfs­niveau of in het arbeidsreglement of zelfs in een individueel akkoord zijn tussen jou en hem. In uitzonderlijke gevallen bestaat er geen regeling op papier, maar wordt toch een premie toegekend omdat dit gebruikelijk is in je onderneming.

Om hoeveel geld gaat het?

Dat lees je in de overeenkomst die je premie regelt. Dikwijls is het een vast bedrag dat overeenstemt met het maandloon van de maand van betaling. In andere gevallen wordt een percentage van je loon uitbetaald. Soms geldt het maandloon, het jaarloon, het gemiddeld variabel loon of het uurloon als basis om de premie te berekenen. Kortom, er zijn veel verschillende manieren om de premie te becijferen.

Is je eindejaarspremie minder door de coronacrisis? Dan voorziet de RVA een beperkte compensatie.

Wat is de impact van de tijdelijke werkloosheid omwille van corona op mijn eindejaarspremie?

Ook hier kan de situatie verschillen. In sommige sectoren of ondernemingen worden periodes van tijdelijke werkloosheid geheel of gedeeltelijk gelijkgesteld aan gewerkte periodes. Dan is de impact op de eindejaarspremie beperkt. Ondanks de vele pogingen van onze onderhandelaars om tijdelijke werkloosheid toch gelijk te stellen, is dit in veel sectoren niet gelukt. In die gevallen is je eindejaarspremie uiteraard lager dan andere jaren.
Om het verlies aan eindejaarspremie wat te compenseren heeft de regering steunmaatregelen uitgewerkt. Krijg je door veel tijdelijke werkloosheid een lagere eindejaarspremie, dan voorziet de RVA een compensatie. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden gekoppeld. Om recht te hebben op een compensatie moet een werknemer in 2020 minstens 52 dagen tijdelijke werkloosheid gekend hebben. Je krijgt dan eenmalig een premie van 150 euro. Vanaf de 67ste dag tijdelijke werkloosheid ontvang je nog een supplement van 10 euro per bijkomende dag werkloosheid. Voor deeltijdse werknemers worden deze bedragen herleid op basis van hun effectieve tewerkstelling. Voor wie op 31 oktober al minstens 52 werkloos was, worden de eerste betalingen gedaan vanaf 15 december. Het resterend saldo zal nadien uitbetaald worden. Het is momenteel nog wachten op de verdere praktische uitwerking van deze maatregel.Van zodra hier meer duidelijkheid over is, zal je dit kunnen lezen via www.acv-puls.be. Je kan het ook navragen in de regionale kantoren die je vindt op de achter­pagina van dit magazine.

Alle sectorale afspraken overlopen (zowel voor wat betreft de berekening als de gelijkstellingen) zou ons hier te ver brengen. Voor meer informatie over de regeling van de sector waar je werkzaam bent, kan je kijken op www.hetacv.be/eindejaars­premie. Twijfel je aan het bedrag van je eindejaarspremie, klop dan zeker aan bij onze regionale dienstverleners.

Hoeveel houd ik netto over?

Op de betaalde eindejaarspremie door de werkgever moeten zowel RSZ-bijdragen (13,07% over het bruto bedrag) als bedrijfsvoorheffing worden afgedragen. De tarieven in de bedrijfsvoorheffing zijn nogal hoog en hangen af van het belastbaar jaarinkomen. Gevolg: meestal krijg je minder dan de helft van het bruto bedrag uitbetaald. Het tabelletje geeft aan hoeveel bedrijfsvoorheffing er wordt afgehouden, op basis van je belastbaar jaarloon. Op de RVA-bijpassing is enkel een forfaitaire bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

Lees hier alles over de eindejaarspremie in jouw sector

Auteur: Ben Catteau | Foto: Adobestock