Wat als je vorige werkgever geen fraai beeld van je schetst?

VRAAG VAN DE MAAND:
Je hebt gesolliciteerd en naar aanleiding daarvan heeft de personeelsdienst van die mogelijk nieuwe werkgever referenties opgevraagd bij je voormalige werkgever. Die heeft niet echt een fraai beeld van jou geschetst, waardoor je de nieuwe job aan je neus ziet voorbijgaan. Kan dit zomaar?

Recht op privacy

Gegevens die je voormalige werkgever over jou en je loopbaantraject heeft bijgehouden, zijn in principe persoons­gegevens. Ze worden dus beschermd door het recht op privacy.
In toepassing van de privacyregels in de GDPR mag je vorige werkgever deze informatie enkel aan anderen bezorgen met jouw toestemming.
Wanneer je als werknemer je toestemming niet hebt gegeven voor het opvragen van referenties, dan is het overdragen van deze info een onrechtmatige handeling. Je kan dan eventueel een schadevergoeding vorderen.

Negatieve referenties

Ook als je wel referenties hebt opgegeven, zal je voormalige werkgever moeten handelen als een normaal en voorzichtig persoon.
Dat betekent niet alleen dat deze een waarheidsgetrouw beeld van je moet schetsen, maar ook dat je ex-werkgever steeds de afweging moet maken of het echt noodzakelijk is om bepaalde gegevens over te maken.
Soms zal er sprake zijn van een onrechtmatige handeling. Dit is o.m. het geval wanneer onjuistheden over jou worden gemeld of wanneer informatie wordt verstrekt louter en alleen met als doel om je te schaden. Dit is eveneens het geval wanneer je voormalige werkgever informatie deelt waarvan deze weet of geacht wordt te weten dat het delen ervan je disproportioneel kan benadelen (met name doordat direct een negatief beeld van jou wordt opgehangen).

Ook in die gevallen kan je eventueel een schadevergoeding vorderen. Je zal dan natuurlijk wel moeten kunnen aantonen dat het missen van de kans op de nieuwe job veroorzaakt werd door het foutief handelen van je voormalige werkgever. Dat is in de praktijk niet altijd evident.

Auteur: Bram Van Goethem | Foto: Shutterstock