Gezond werk verlicht de last!

Het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voert campagne onder de titel “Gezond werk, verlicht de last!”. Ze willen de aandacht vestigen op de miljoenen Europese werknemers die lijden aan werk gerelateerde spier- en skeletaandoeningen. De meest voorkomende aandoeningen zijn rugpijn en pijn aan de bovenste ledematen. Risicofactoren zijn repetitieve hand- of armbewegingen, langdurig zitten, het heffen of verplaatsen van personen of zware lasten, tijdsdruk en vermoeiende of pijnlijke houdingen. Het Europees Vakverbond (EVV) is blij met de campagne, die moet leiden tot een groter bewustzijn en opleiding rond dit thema. Er is ook nood aan een preventieve aanpak van spier- en skeletaandoeningen. EVV pleit voor een ambitieus Europees wetgevend kader, dat de verschillende EU-landen aanzet om deze aandoeningen op de werkplek te voorkomen.

https://healthy-workplaces.eu