Via sociaal overleg werken aan oplossingen

ACV Puls over de nieuwe federale regering

632 dagen na de val van de regering over het Marrakeshpact is er opnieuw een volwaardige regering. Ze zal ons door de coronacrisis moeten leiden en een stevig relancebeleid in de steigers zetten. Dat ze met nederigheid en niet-polariserende intenties aan de startlijn komt, is alvast een pluspunt. Maar er is meer dat wij van deze regering verwachten.

Essentiële sectoren ondersteunen

Het applaus voor de mensen in de zorg- en welzijnssector is op federaal niveau vertaald in een injectie van 1,2 miljard. Deze broodnodige investering moet nog vertaald worden in concrete akkoorden.
Voor de cultuur- en evenementensector en de horeca blijft de ellende voortduren en blijft ondersteuning nodig.
Ook in de distributiesector zijn de problemen groot. De voedingswinkels deden goede zaken doen maar de druk en de onveilige werkomstandigheden duurden veel te lang. En aan veel te lage lonen.

Laagste lonen moeten omhoog

Die omhoog krijgen wordt één van de uitdagingen van deze regering. Het federaal regeerakkoord voorziet geen afschaffing van de loonwet. Dat is een probleem, want daardoor kunnen zwakker betalende sectoren als de distributie nooit een inhaalbeweging maken. Wij willen af van het juk van de loonwet. De verschillende economische realiteit in de sectoren vergt vrije onderhandelingen voor vakbonden en werkgevers. Deze regering wil het sociaal overleg herstellen, zo klinken de intenties. Dat horen we graag. Hopelijk grijpt ze onze sinds lang uitgestoken hand stevig vast.

Duurzaam ondernemen op de agenda

Het recente FNG-verhaal illustreert hoe verregaande vrijheid van ondernemen van België een cowboyland maakt, met werknemers als voornaamste slachtoffers. Mag het iets minder ondoorzichtig, iets minder risicovol, iets meer gecontroleerd? Wij pleiten voor duurzaam ondernemen, ketenzorg en transparantie.
Ook het voormalige Blokkerpersoneel (nu Megaworld) kan ervan mee spreken. Ten nadele van RSZ en fiscus worden centen doorgesluisd naar Monaco. Betere regelgeving kan dit verhinderen.

Sociaal beleid versterken

Tijdelijke werkloosheid is een essentiële hefboom om ontslagen te vermijden. Maar het blijft een aanslag op je inkomen. De sociale uitkeringen moeten dus omhoog, tot boven de armoedegrens. Veel concreets lezen we daarover niet in het regeerakkoord.
De veelbesproken verhoging van de minimumpensioenen naar minstens 1500 € netto – evenals een verhoging van de andere pensioenen – is voor ons een absolute must.

Naar een nieuw pensioenbeleid

Deze regering draait de pensioenleeftijd niet terug naar 65. Een foute keuze. Maar we zien ook lichtpuntjes. Het pensioen met punten is weg en het doodlopende straatje van zware beroepen is verlaten. We hopen in het pensioenbeleid op een volwaardige rol voor het sociaal overleg. Het moet gedaan zijn met mensen opjagen die soms 40 jaar of meer gewerkt hebben, 59 jaar zijn en in de ziekteverzekering terecht komen omdat werken niet meer lukt. Zij hebben vooral nood een stabiel kader om het einde van hun loopbaan te plannen. Wettelijk pensioen moet mogelijk zijn vanaf 60 jaar en volledig pensioen op 65. Langer werken moet kunnen en mag gehonoreerd worden. Maar anderzijds moet het ook vanaf 55 jaar mogelijk zijn om af te bouwen en moet in sommige omstandigheden SWT een optie blijven.

Nieuw kader voor nieuwe werkvormen

Duizenden werknemers werkten tijdens de coronacrisis van thuis uit. Thuiswerk kreeg wel een ongelooflijke boost. De beleving bij personeelsleden is erg verschillend en het wetgevend kader is onaangepast of onvoldoende. Ook hier kan sociaal overleg oplossingen bieden.

Een sociaal omkaderd klimaatbeleid

Een klimaatbeleid kan niet zonder sociale omkadering. Wij willen de prijs voor het klimaatbeleid niet afwimpelen op de werknemers, en al zeker niet op de laagste lonen of de zwaksten.

De adders onder het gras

Veel staat ook niét in de regeer­verklaring. Wat met de opzeg­termijnen waarvan een gedeelte dient ingezet voor activering? En streven naar een tewerkstellingsgraad naar 80% is prima, maar hoe willen we die realiseren? Wordt return to work voor langdurig zieken opnieuw een horrorverhaal of zal het advies van de sociale partners echt ter harte worden genomen? Wat betekent concreet de flexibilisering die opnieuw op het menu staat? Wat zijn de plannen inzake verdere regio­nalisering? Wat met de gezondheidszorg? En vooral: wat met een rechtvaardige fiscaliteit en bijdragen van de meest vermogenden?

Hoopvol, waakzaam en constructief

Ons land heeft nood aan eendracht en ambitie. Dit kan alleen via sociaal overleg. Polarisering zet de mensen alleen maar tegen elkaar op. Deze veelkleurige regering krijgt de kans om de politiek opnieuw geloofwaardig te maken. Vanuit ACV Puls willen we daar waakzaam maar constructief aan bijdragen.

Auteur: Stefaan Decock | Foto: Photonews