ACV Puls biedt juridische bijstand en een luisterend oor

ACV Puls biedt haar leden juridische bijstand aan. Zo kunnen leden na een half jaar lidmaatschap gratis beroep doen op de advocaten van het ACVACV Puls verschaft ook vrijblijvend advies. Medewerkster Sandy Foubert vertelt over haar werk.

“Bij de rechtskundige dienst behandelen we de tweedelijnsvragen van leden. De complexere vragen zeg maar, al bieden wij ook een luisterend oor aan. Bij conflicten met de werkgever proberen we meestal een minnelijke schikking te bekomen zodat dossiers niet naar onze advocaten en de arbeidsrechtbank moeten.”

Wat zijn het soort vragen dat jullie krijgen?

“Het gaat vooral over ontslag met opzeg of de verbreking van de arbeidsovereenkomst. Werkgevers stellen soms een overeenkomst of dading op die wij dan nakijken en eventueel aanpassen. Wij geven ook informatie mee over opzegtermijnen en wat te doen na de verbrekingsperiode. We bekijken vaak ook de eindafrekening. Andere veel voorkomende vragen gaan over schade aan bedrijfswagens, ontslag wegens dringende reden en verrekeningen van het vakantiegeld.”

Hebben jullie door corona meer werk?

“We krijgen nog steeds veel vragen over tijdelijke werkloosheid, gewaarborgd maandloon en corona-ouderschapsverlof. Deze vragen waren ook voor ons nieuw en we hebben daar een weg in moeten afleggen. Maar vragen hangen wel vaker van gebeurtenissen af of zijn tijdsgebonden. In december krijgen wij veel vragen over de eindejaarspremies en in de vakantieperiode gaat het meestal over het vakantiegeld.”

Hoeveel betekent jouw werk voor jou?

“Het geeft een goed gevoel mensen te kunnen helpen. Zo vroeg een lid onlangs om haar woon-werkverkeervergoeding na te kijken. Ik bekeek de volledige loonfiche, vroeg haar naar haar taken en verantwoordelijkheden, en stelde vast dat zij volgens een foute looncategorie betaald werd. Ik heb haar informatie meegegeven zodat zij dit kon voorleggen en bespreken met haar werkgever. De werkgever wou daar niet op ingaan, en ze besloot van werk te veranderen. Nadat ze uit dienst was, hebben wij dan het achterstallig loon opgevraagd voor de hele periode dat zij daar werkte. De werkgever heeft dit onmiddellijk betaald. Een heel bedrag, want ook het achterstallig vakantiegeld en de eindejaarspremie waren inbegrepen. Leuk natuurlijk, als je oorspronkelijk enkel langskwam om de vergoeding voor je woon-werkverkeer na te kijken.”

Zit je zelf met een vraag over je arbeidssituatie? Klik dan HIER voor contact met onze regionale medewerkers

Auteur: Max De Boeck | Foto: Adobestock