“Ook de kleinere banken hebben nu ontdekt dat thuiswerk werkt”

Corona versnelt digitalisering in banksector

De banken zijn tijdens de crisis blijven doorwerken als essentiële sector. Binnen de kortste keren schakelden de banken om naar massaal thuiswerk. “Voor de grootbanken was die switch al langer bezig. Maar ook zij hebben een flink tandje bijgestoken om iedereen thuis te kunnen laten werken,” legt Elke Maes uit als sectorcoördinator voor de financiële sector binnen ACV Puls. “Maar in de kleinere banken was de stap groter. Daar heerste toch nog vaak de filosofie ‘Als ik je niet zie werken, dan ben je niet aan het werk.’ Maar dat is nu dus wel veranderd.”

De hoofdgebouwen van de grootbanken schakelden vanaf de lockdown meteen over op volledig thuiswerk voor alle medewerkers. De kantoren draaiden op minimumbezetting via roterende bubbels van thuis- en kantoorwerk. Enkel BNP koos voor volledig bemande kantoren omwille van technische en juridische bezwaren.
In de kantoren van alle banken werden hoe dan ook heel strikte veiligheidsmaatregelen genomen. Klanten waren enkel welkom op afspraak. En werken op afstand genoot de voorkeur. “De banken maakten daarover sectorale afspraken, gestroomlijnd voor de hele sector. Die afspraken werden met de vakbonden vertaald op de werkvloer. Uiteindelijk verliep dat, op een paar akkefietjes na, allemaal vrij soepel en vlot voor het personeel,” weet Elke.

Geen tijdelijke werkloosheid

Geen enkele bank maakte gebruik van tijdelijke werkloosheid. “Tenminste, toch niet de banken zelf. Want heel wat lokale bankkantoren worden uitgebaat door zelfstandige bankagenten. En daar was wel een aanzienlijk deel van het personeel tijdelijk werkloos.” Elke betreurt uiteraard die situatie, maar heeft ook begrip voor de keuze van de zelfstandige bankagenten. “Je kan hun situatie vergelijken met winkels. Hun werk viel zo sterk terug dat het wel te behappen was door de zelfstandige vennoten zelf. Gelukkig hebben we voor het betrokken personeel op sectorvlak akkoorden kunnen sluiten die de pil toch wat verguldden.”

Hefboom

De coronacrisis bleek een hefboom voor thuiswerk. “Bij de grootbanken was het al ingeburgerd, maar kunnen we ongetwijfeld nog verdere stappen vooruit zetten. Maar in de kleinere banken is nu ook de knop omgedraaid. Door de feiten verplicht, hebben ze nu ontdekt het kàn. Dat het zelfs voordelen heeft, zoals een vermindering van het ziekteverzuim. Hopelijk kunnen we nu eindelijk afspraken maken voor de toekomst. Bij de grootbanken merken we dat het veralgemeende thuiswerk nu ook vragen doet rijzen over de bredere arbeidsorganisatie. Ook daarover willen we graag het gesprek aangaan. Enkel bij de zelfstandige bankagenten blijft thuiswerk een lastig thema. Dat is een sector met allemaal kleine kmo’tjes. Maar hopelijk kunnen we toch ook daar wat sectorafspraken maken.”

Pijn geleden

De economische gevolgen van corona laten zich ook in de banksector voelen. “De sector heeft pijn geleden,” weet Elke. “Door geen gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid, hebben de banken de klappen van de crisis eigenlijk zelf opgevangen. Want hun business is wel serieus teruggevallen. Particulieren konden hun afbetalingen herschikken en er moeten grote extra provisies voorzien worden om de kredieten aan noodlijdende bedrijven op te vangen. De beurs ging door een dal. De recentste kwartaalresultaten waren dan ook niet goed.”

De coronacrisis zal dus nog wel een staartje krijgen. “De financiële sector was al sterk gedigitaliseerd. Maar tijdens de crisis is daar nog meer op ingezet. De trend is nog versneld. Het valt dus te vrezen dat er in de toekomst nog kantoren zullen sluiten en jobs verdwijnen. Wij blijven alleszins bij ons motto: digitaal kan ook sociaal! We zijn ervan overtuigd dat menselijk contact, en dus mensenwerk, nog altijd een meerwaarde is in de sector. Banken moeten via hun kantorennet lokaal verankerd blijven. Sommige diensten kunnen perfect digitaal, maar niet alles. En niet voor iedereen. Nabijheid is essentieel voor een goede service aan de klanten.”

Auteur: Jan Deceunynck | Foto: Shutterstock