Moet je als werknemer opdraaien voor de schade aan je salariswagen?

Je bent op weg naar een vergadering en onderweg geraak je betrokken in een ongeval met schade aan je salariswagen tot gevolg. Of je bent in het weekend met de kinderen naar de Ardennen gereden en je hebt net dat ene paaltje niet gezien.

Vaak ontstaat dan discussie met je werkgever over wie zal opdraaien voor de schade aan de wagen. Het uitgangspunt is dat diegene wie de schade veroorzaakt, ook voor de kosten opdraait. Toch zal je werkgever de schade niet altijd op jou kunnen verhalen. Hij zal rekening moeten houden met een aansprakelijkheidsbeperking.

Gekwalificeerde fout

Voor schade die je veroorzaakt tijdens de uitvoering van je arbeidsovereenkomst kan je immers enkel worden aangesproken als het gaat om een opzettelijke fout (bv. opzettelijk krassen zetten op de wagen), een zware fout (bv. ongeval in dronken toestand) of een gewoonlijk voorkomende lichte fout (bv. herhaaldelijk niet afsluiten van de wagen). Voor schade die je veroorzaakt buiten de uitvoering van je arbeidsovereenkomst (bv. in het weekend of op vakantie) kan je daarentegen wel voor elke fout worden aangesproken. Je aansprakelijkheid is dus afhankelijk van het ogenblik van het schadegeval. En je hebt er alle belang bij om de schade correct aan te geven.
Vaak bestaan in bedrijven regelingen die voorzien dat je als werknemer voor elk schadegeval moet opdraaien. Omwille van de aansprakelijkheidsbeperking zijn dergelijke afspraken echter niet rechtsgeldig. Als de schade werd veroorzaakt tijdens de uitvoering van je arbeidsovereenkomst, dan zal je werkgever immers moeten aantonen dat je een opzettelijke fout, een zware fout of een gewoonlijk voorkomende lichte fout hebt begaan.
Tenslotte kan je ook niet worden aangesproken voor schade of sleet door regelmatig gebruik van de wagen.

Omvang schadevergoeding

Indien je toch aansprakelijk kan gesteld worden, dan draai je op voor de volledige schade. Maar omdat je wagen via je werkgever verzekerd is, betekent dit in de praktijk dat je enkel de kosten van de franchise/vrijstelling zal moeten betalen.

Auteur: Bram Van Goethem | Foto: Shutterstock