Sociale verkiezingen: coronaproof stemmen in november

Dat de coronacrisis heel wat roet in het eten gooit van geplande activiteiten en evenementen, is al meermaals duidelijk geworden. Ook de sociale verkiezingen, die aanvankelijk in mei moesten plaatsvinden werden door corona verplaatst naar november. Coronaproof, natuurlijk. Voor een stand van zaken laten we Jef Kerremans van de ACV Communicatiedienst aan het woord.

De verkiezingen zijn verplaatst, maar het belang van ervan blijft groot.

Jef Kerremans:  Zonder twijfel. Het is zowat onze democratische hoogmis. Ieder lid kiest dan wie zijn of haar belangen de komende vier jaar mag verdedigen in de verschillende overlegorganen in de ondernemingen. Je kiest dan voor jouw spreekbuis binnen je bedrijf. Wie verkozen wordt, engageert zich om het draagvlak te vergroten voor veiligere werkplekken, betere werkomstandigheden, welzijn op het werk, minder stress en een goed evenwicht tussen werk en privé. Het spreekt voor zich dat je stem uitbrengen heel belangrijk is.

Het belang van sociaal overleg kan niet overschat worden?

Jef Kerremans:  Absoluut niet. Er zijn heel wat verschillen tussen bedrijven met en zonder sociaal overleg. Wie werkt in een organisatie waar wel een vakbond aanwezig is, heeft vaak een hoger bruto jaarloon, meer opleidingsmogelijkheden en meer werkzekerheid. Bovendien wordt er veel meer aandacht besteed aan welzijn op het werk en de balans tussen werk en privé.

Welke rol hebben de verkozenen op de werkvloer?

Jef Kerremans:  Wie zijn of haar collega’s mag vertegenwoordigen, moest vooral een luisterend oor hebben. Als er issues zijn op het werk, of iemand heeft een specifieke vraag, dan gaat de verkozen militant hiermee aan de slag om oplossingen te vinden. Individueel, maar zeker ook collectief, voor alle collega’s dus. De loon- en arbeidsvoorwaarden verbeteren, en zich inzetten voor het welzijn op het werk, zijn hiervan twee belangrijke voorbeelden.

Verkiezingen organiseren in deze merkwaardige periode. Kan dat wel corona­proof?

Jef Kerremans:  Het is vooral aan de werkgever om maatregelen te nemen die de stembusgang coronaproof maken. Deze maatregelen worden ook vooraf afgetoetst in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, waarin vakbonden vertegenwoordigd zijn. Zij kunnen dus, mits goedkeuring van alle organisaties die kandidatenlijsten hebben ingediend én indien deze organisaties ook gekend zijn, de stembusgang ook elektronisch organiseren.

Auteur: Tom Van Aken | Foto: ACV