Vakbondspremie Internationale handel, vervoer en logistiek

Ben je tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 aangesloten bij ACV-Puls en ben je tijdens deze periode ook minstens 1 dag tewerkgesteld in een onderneming die valt onder paritair comité 226 (internationale handel, vervoer en logistiek)? Dan heb je recht op een vakbondspremie van 145 euro.
De premie aanvragen is heel eenvoudig. Het vereiste attest wordt naar je thuisadres opgestuurd. Kijk even na of je gegevens op het attest, zoals adres en naam van de werkgever, nog kloppen. Pas de gegevens aan als er iets is veranderd. Controleer ook of je rekeningnummer juist wordt vermeld.
Teken dan het attest en bezorg het aan een vakbondsmilitant(e) in jouw onderneming. Is er geen militant beschikbaar? Stuur het attest dan op naar het ACV Puls-secretariaat in je streek.
Had je eind februari nog geen attest voor de vakbondspremie ontvangen? Laat dit dan even weten aan jouw vakbond ACV Puls.
De betaalperiode loopt van 1 maart tot 31 oktober 2020.


Vakbondspremie Non-ferro (PC 224)

In de sector van de non-ferrometalen (paritair comité 224) is er een vakbondspremie van 110 euro. De premie wordt uitgekeerd van 27 april tot 31 juli 2020.
Voor de bedienden en kaderleden bij Umicore, Aurubis en Nyrstar is er een eigen bedrijfspremie. De premie geldt alleen als je je uiterlijk op 31 maart 2020 lid was van de ACV Puls.
Om de vakbondspremie in de non-ferrometalen te krijgen moet je in 2019 minstens één maand lang in de sector hebben gewerkt. Langdurig zieken worden gelijkgesteld. Gepensioneerden en bruggepensioneerden hebben recht op de premie als ze in 2019 nog minstens één maand lang effectief gewerkt hebben.
De premie geldt alleen als je je uiterlijk op 31 december 2019 lid was van de ACV Puls. Je moet ook in orde zijn met de betaling van je bijdragen op het ogenblik dat de premie wordt uitgekeerd. Het geld wordt uitbetaald op basis van een origineel attest dat je ontvangt van de werkgever. Je moet het ingevulde attest bezorgen aan je ACV Puls-secretariaat.