Vakbond redt banen bij Mediahuis en DPG Media

Interne mobiliteit aanmoedigen werpt vruchten af

Technologische vernieuwing, digitalisering en dalende reclame-inkomsten zetten de traditionele media serieus onder druk. Vlaamse mediagroepen als Mediahuis en DPG Media kondigden in het recente verleden flinke banenverliezen aan. De vakbondsafgevaardigden van ACV Puls deden hun uiterste best om de menselijke schade zoveel mogelijk te beperken, wat geen gemakkelijke opgave was. Maar er werden toch resultaten geboekt.

“De media staan voor enorme uitdagingen”, onderstreept Tijs Hostyn, secretaris bij ACV Puls. “Mensen volgen de actualiteit in de wereld steeds meer online, en dat weegt zwaar op de klassieke kranten en tijdschriften. Televisiezenders ondervinden almaar meer concurrentie van streamingdiensten zoals Netflix of Apple TV+. De reclame-inkomsten gaan naar beneden. Adverteerders weten heel goed dat ook Facebook en Google interessante kanalen zijn om reclame te maken”.

Vlaamse mediabedrijven doen hun best om zich te wapenen tegen al deze ontwikkelingen. Zo investeren ze in eigen digitale kanalen en doen ze aan schaalvergroting. Grote spelers als Facebook en Google zijn alleen te beconcurreren door mediabedrijven die zelf sterke lokale spelers worden.
“Maar de mediabedrijven trachten ook hun kosten te verminderen”, weet Tijs. “In het voorbije jaar kondigden DPG Media – voordien De Persgroep en Medialaan – en Mediahuis stevige ontslagrondes aan. “Elk ontslag is er voor ons één te veel”, beklemtoont de secretaris. “Als vakbond willen wij dat de sector genoeg jobs behoudt, en dat het werk ook kwalitatief en interessant is. Als een mediabedrijf een reorganisatie aankondigt, is het onze reflex om eerst te kijken hoeveel jobs we kunnen redden. We stellen vast dat onze délégués alles aan de kant willen schuiven om aan de werkgever met hand en tand uit te leggen dat er zoveel mogelijk banen moeten worden gered”.
De aanpak van de vakbond blijkt tot op zekere hoogte te lukken. Zowel bij Mediahuis als bij DPG Media.

Mediahuis

In het geval van Mediahuis (bekend met titels als De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg) hebben de vakbondsmilitanten sterk ingezet op ‘interne mobiliteit’ en arbeidsherverdeling via eindeloopbaanmaatregelen om jobs te redden. “Als er een job vrijkomt, moet die in eerste instantie gaan naar een collega die wordt bedreigd met ontslag”, vertelt Elke Gelens, die als secretaris bevoegd is voor Mediahuis. “Zo kan je gedwongen ontslagen vermijden. Bij Mediahuis konden we via doorgedreven overleg het aantal getroffen voltijdse equivalenten verminderen van 82 naar 32,2 voltijdse equivalenten.

DPG Media

DPG Media (met titels als De Morgen en Het Laatste Nieuws) mikte op een collectief ontslag waarbij 145 jobs op de helling kwamen te staan. Het bedrijf wilde tegelijk een aantal nieuwe – vaak digitale – functies creëren. “Ook daar hebben we ingezet op interne mobiliteit”, legt Tijs uit. “Alle partijen worden daar beter van. Een herstructurering kost voor de werkgever veel geld, als er minder mensen worden ontslaan is dat ook een besparing. DPG Media kan een aantal werknemers omscholen of laten doorgroeien, en hoeft voor een aantal jobs geen nieuwe krachten aan te werven. Uiteindelijk is het aantal ontslagen bij DPG Media beperkt tot maximaal 87. Nog altijd 87 ontslagen te veel uiteraard, maar onze aanpak kon een aantal mensen toch aan boord houden”.

Auteur: Denis Bouwen | Foto: BelgaImage