Vaderschapsverlof opnemen heeft tal van voordelen

Al tientallen jaren lang besteden Scandinavische landen meer dan andere delen van de wereld de nodige aandacht aan gelijke rechten op ouderschapsrust voor mannen en vrouwen. Dit gelijkekansenbeleid heeft een positief effect op de tewerkstelling en draagt bij tot een beter gezinsleven en economische groei in de regio. Toch veranderen de dingen ook in Scandinavië langzaam.
Slechts 10 tot 30% van de vaders neemt hun ouderschapsrechten op. Uit een grootschalige bevraging van Scandinavische vaders blijkt er een stevig effect op gelijke kansen te zijn wanneer mannen voor langere tijd ouderschapsrust opnemen. Zij verschillen van de andere ondervraagde vaders op diverse punten. Zulke vaders hebben minder stress die gelinkt is aan het werk. Ze voelen geen noodzaak om voor hun werkgever te werken terwijl ze thuis zijn. Tussen hun man-zijn en de zorgzame rol als ouder zien ze geen tegenstelling. Ze beroepen zich ook minder op de hulp van de moeder. Hun band met het kind zien ze positiever. En wanneer ze weer aan het werk gaan, ervaren ze dat de werkplek positief staat tegenover hun beslissing om vaderschapsverlof op te nemen.
Meer informatie vind je in het rapport ‘The State of Nordic Fathers’:
www.norden.org/en/publication/state-nordic-fathers