Anti-vakbondsgedrag escaleert bij vestiging AB InBev in India

De mondiale bierbrouwer AB Inbev is bij ons geen onbekende. In hun vestiging in het Indiase Sonepat stelt het lokale management zich zeer negatief op ten opzichte van vakbonden. De voorbije drie jaar weigerden ze te onderhandelen met vakbondsvertegenwoordigers over een collectief afsprakenkader voor alle werknemers. Ze kozen voor repressie, schorsten het contract van actieve vakbondsleden op en ontsloegen vier verkozen vakbondsleiders.
Maar de werknemers in het bedrijf gaven hun strijd voor vakbondsrechten en -erkenning niet op. Dit leidde tot een door het management georganiseerde aanval op een vreedzame betoging op 28 april 2018. Eén vakbondslid werd hierbij ernstig verwond. Een valse aanklacht over een zogenaamde aanval door vakbondsleden leidde tot de arrestatie van de vakbondsleiders die vrij zijn op borg.
Al meer dan 700 dagen wordt er actie gevoerd rond de vraag om de vakbond te erkennen. Vanuit de internationale vakbonds­wereld kwam er vrij snel steun van de mondiale voedingsvakbond IUF. Via diverse wegen probeerden de bonden al druk te zetten op het bedrijf maar voorlopig nog zonder resultaat. Jouw steun telt ook. Stuur zeker een bericht naar de ‘ceo’ van het bedrijf via www.iuf.org