Ander en beter beleid is wel degelijk mogelijk

Het verenigde middenveld geeft flink van jetje met allerlei acties tegen de drastische besparingen van de Vlaamse regering. Acteur Gert Winckelmans en Yves Aerts van çavaria geven hun kijk vanuit de praktijk op het terrein.

ACTEUR GERT WINCKELMANS:

“GESPREK AANGAAN ZONDER ELKAAR KAPOT TE MAKEN”

Acteur, regisseur en schrijver Gert Winckelmans geeft zijn kijk op de besparingen op cultuur: “Er is een ideologische strijd bezig. De Vlaamse regering heeft de miljoenen euro’s die nu worden bespaard niet nodig om de begroting te doen kloppen. Integendeel, ze rekenen verkeerd. Als de discussie alleen met economische argumenten zou worden gevoerd, dan zou deze al zijn gewonnen in het voordeel van de kunsten. Elke euro die naar cultuur gaat, brengt driedubbel zo veel op. In Duitsland investeert men steeds meer in cultuur, omdat men zich daar bewust is van het algemeen belang van cultuur. Het raakt iedereen”.

Gert verwijst naar de projectsubsidies, die erg gevoelig worden teruggeschroefd door de regering-Jambon: ‘Wanneer een gezelschap of een theatermaker een projectsubsidie binnenhaalt, zijn er meestal eerst twee voorstellingen gratis gemaakt. De toegekende middelen gaan naar de lonen van de technicus, van de decorbouwer, er wordt een repetitieruimte mee gehuurd, materiaal mee aangekocht in doe-het-zelf-zaken, kostuums, catering, het verkoopbureau verdient erop, er worden flyers en affiches gedrukt, auteursrechten op de tekst worden vereffend en voor de dagen dat er wordt opgetreden krijgen de artiesten een loon. Tijdens de repetitieperiode, die gemiddeld ongeveer zes weken duurt, wordt er vaak gratis gewerkt. De middelen zijn namelijk altijd minder dan nodig”.

Solidariteit kan ook in deze het tij keren maar Gert praat liever over ‘convivialisme’. “Dit betekent uitgenodigd zijn en met elkaar het gesprek aangaan zonder elkaar kapot te maken”.

“De meeste ideologieën zetten ons in vakjes: links-rechts, rijk-arm en leiden tot conflicten. Maar mensen hebben andere behoeftes, hebben er nood aan om zich te verbinden met elkaar. Moderne ideologieën hebben daar geen antwoord op en houden te weinig rekening met de diepere behoeften van de mens. Dit is ook duidelijk zichtbaar in de maatschappij: veel eenzaamheid, zelfdoding, mensen met psychiatrische problemen, isolement, armoede. Sinds 2011 is er een heus ‘Convivialistisch manifest’, over de kunst van het samenleven en het verklaren van onderlinge afhankelijkheid. Die tekst is het resultaat van een colloquium in Tokio, met 40 sociologen, schrijvers en economen van over de hele wereld’.

www.cultuurvakbond.be

 

YVES AERTS (çavaria):, “BESPAREN OP MIDDENVELD IS CONTRAPRODUCTIEF”

De koepel van holebi-, transgender- en intersekseverenigingen çavaria verliest 6% van haar basissubsidie als sociaal-culturele vereniging, wat betekent dat ze een halftijdse kracht minder overhoudt om de aangesloten verenigingen te ondersteunen. “We vrezen ook minder kans te maken op projectsubsidies uit het cultuurbudget”, weet algemeen coördinator Yves Aerts. “Projectsubsidies gaven ons juist wat extra ademruimte om nieuwe dingen te kunnen doen”.

“Heel wat collega’s uit het middenveld, welzijnsorganisaties, steunpunten en federaties verliezen heel wat van hun basismiddelen. Denk aan Sensoa, het expertisecentrum rond seksuele gezondheid, of het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG). Wij werken heel goed en graag met hen samen. Als Sensoa 200.000 euro minder ontvangt, is dat ook nefast voor onze doelgroepen: holebi’s, transgender en intersekse personen”.
Volgens Yves is er zeker ongerustheid bij de werknemers. “Over de eigen job maar ook over het bredere plaatje. Wie zal het werk opnemen als wij of onze collega’s het niet meer kunnen doen? Dit alles leidt natuurlijk ook tot onbegrip.”
Ook çavaria neemt met overtuiging deel aan de acties van het middenveld. “Besparen op het middenveld, welzijn, cultuur is contraproductief. Het is ook onrechtvaardig, want het raakt de zwaksten het hardst”.

Volgens Yves is een andere aanpak perfect mogelijk. “De huidige aanpak van de Vlaamse regering getuigt niet van respect. Waarom is er geen voorafgaand overleg geweest? Waarom moesten we alles uit de pers vernemen? De Vlaamse minister van Gelijkekansenbeleid, Bart Somers, toont dat het ook anders kan: hij wil eerst een grondige evaluatie uitvoeren in 2020, overleggen met de gelijkekansenorganisaties en dàn bekijken of centen moeten worden geheroriënteerd. In afwachting daarvan raakt hij niet aan onze basissubsidie. Dat is volwassen én verstandig”.
Yves onderstreept het belang van een sterk middenveld dat kritisch is en ook open staat voor samenwerking. “Zonder samenwerking tussen politici en LGBTI-beweging in de voorbije decennia zouden we qua wetgeving nooit zo geweldig zijn vooruitgegaan in België”.

Ook çavaria neemt met overtuiging deel aan de acties van het middenveld. “Besparen op het middenveld, welzijn, cultuur is contraproductief. Het is ook onrechtvaardig, want het raakt de zwaksten het hardst”.

Auteur: Ine Hermans | Foto: Daniël Rys + Adobestock