STANDPUNT: Van Ons Recht naar Puls Magazine

Een Gelukkig Nieuwjaar! Hoe fijn is het niet om een nieuw jaar te beginnen met een vernieuwde versie van ons ledenblad? Sinds 1936 heette ons blad Ons Recht! Al die jaren kreeg je zo betrouwbare informatie over verwezenlijkingen van je vakbond, wetgeving, rechten en plichten, maar ook reportages, interviews, nieuws over sociale conflicten, acties in woord en beeld. Nieuwsfeiten, beschouwingen over politieke keuzes, ontspanning maar ook nieuws uit jouw sector of bedrijf.

Puls Magazine blijft betrouwbare informatie brengen en wil meer dan ooit jouw verhaal schetsen. Vakbondswerk is mensenwerk, met vreugdevolle momenten en moeilijke verhalen. Puls Magazine wil meer dan ooit jouw magazine worden.
Het blad wil tonen wie we écht zijn als vakbond. Wat we écht doen. Wat jij bent, zegt en doet. Puls Magazine houdt de vinger aan de pols in je bedrijf, sector, streek, land, continent, in de wereld. Jazeker, in jouw leven. Puls Magazine wil jouw connectie zijn met je collega’s en de wereld van werk en leven, met zijn fijne en moeilijke momenten.
Geen wereld die sneller draait dan de wereld van communicatie en media. Geen wereld die grondiger evoluties ondergaat dan de wereld van de informatie. We publiceren veel meer dan vroeger via allerlei kanalen. Tijd dus om ook ons eigen ledenblad te herpositioneren.

We zijn dan ook apetrots om je bij het begin van dit nieuwe jaar het allereerste nummer van Puls Magazine te kunnen aanbieden. Dit blad zal voort evolueren, net zoals de digitale versie die ons nieuwe mogelijkheden van nieuwsgaring biedt, en die je als lid van ACV Puls gratis kunt ontvangen. Stuur een e-mailtje naar communicatiedienst.acv-puls@acv-csc.be
en je ontvangt ons ledenblad voortaan via je smartphone, tablet of pc.

We kijken met een hoopvolle maar energieke blik naar het jaar 2020. In mei 2020 zijn er nieuwe sociale verkiezingen. Jouw kans om je samen met collega’s in te zetten voor een betere en aangenamere wereld van werken en leven.
Hopelijk komt er een nieuwe federale regering die zal inzetten op eerlijker belastingen, écht werkbaar werk en een eindeloopbaanbeleid op mensenmaat, van aan de start tot landing. Starten in een fijne, waardige job, met combinatiemogelijkheden tussentijds en eindeloopbaankeuzes vanaf 55, 60 en 65.
Laat 2020 ook het jaar zijn waarin we een nieuwe eensgezindheid vinden om onze 75 jaar oude sociale zekerheid écht te versterken zodat deze kathedraal van warme solidariteit er nog eens 75 jaar kan bij doen. Ze is er bij de geboorte van een kind, bij tegenslagen, voor onze oude dag.

We wensen jou een uitstekende gezondheid, want dat is het beste middel om samen in te zetten op een warme werkomgeving, een warme samenleving en stérk vakbondswerk.

Vanuit ons warme Puls-hart.

Auteur: Stefaan Decock – Algemeen secretaris ACV Puls