Onder welke voorwaarden kan ik een landingsbaan mét uitkering krijgen?

Vraag van de maand

Ria is 55 en werkt al sinds haar 20ste als verkoopster in een winkel. Zij overweegt om zo snel mogelijk een landingsbaan (tijdskrediet) 1/5 aan te vragen. Voldoet zij aan de verlaagde leeftijdsvoorwaarde om een landingsbaan met uitkeringen aan te vragen vanaf 55 jaar, rekening houdend met het feit dat ze pas in november 2020 aan de loopbaanvoorwaarde van 35 jaar loopbaan beantwoordt?

Eerst moeten we een onderscheid maken tussen het recht op verlof bij de werkgever en het recht op onderbrekingsuitkeringen bij landingsbanen.

Recht op verlof bij de werkgever

Is er voldaan aan alle toegangsvoorwaarden uit cao nr. 103? Dan kan de werkgever instemmen met een landingsbaan vanaf 55 jaar, volgens de algemene regel of vanaf 50 jaar op basis van de uitzonderingen beschreven in cao nr. 103.

Recht op uitkeringen

Een uitkering van de RVA kan alleen worden toegekend vanaf 60 jaar (volgens de algemene regel), vanaf 55 (voor 1/5 onderbreking) of vanaf 57 (voor ½ onderbreking) als er een sectorale of ondernemingscao is afgesloten in de geest van cao nr. 137.

In de sector van Ria is er effectief een sectorcao afgesloten op grond van de uitzondering ‘35 jaar beroepsloopbaan in loondienst’. Zo kan zij vanaf haar 55ste een landingsbaan nemen met uitkering. Alleen, ze heeft pas 35 jaar loopbaan in november 2020. Wat nu?
Dan is een tussenoplossing mogelijk. Ria wil graag zo gauw mogelijk die landingsbaan. Ze kan dan tijdelijk al een landingsbaan zonder uitkering hebben omdat ze voldoet aan het leeftijdscriterium (minstens 55 jaar) en de loopbaanvoorwaarde (25 jaar) voor een recht op verlof bij haar werkgever.
Na de overgangsfase kan ze een nieuwe aanvraag doen voor een landingsbaan mét uitkering; vanaf november 2020 voldoet ze aan alle voorwaarden hiervoor.

Op tijd aanvragen

Belangrijk is wel dat de aanvraag op tijd moet gebeuren bij de werkgever: minstens 3 maanden op voorhand zodat de landingsbaan met uitkering nog op tijd kan starten, voor het eind van 2020. Cao nr. 137, die een lagere leeftijdsvoorwaarde regelt voor landingsbanen met uitkering, loopt af op 31 december 2020, en het is onzeker of die cao daarna zal worden verlengd.

Auteur: Studiedienst ACV Puls | Foto: Shutterstock