Stakings- aanzegging in podiumkunsten en muziek

ACV Puls en de andere vakbonden hebben midden november een stakingsaanzegging ingediend in  de sectoren podiumkunsten en muziek. “We willen zo de acties, gericht tegen de besparingen van de Vlaamse regering steunen”, zegt sectorverantwoordelijke Ine Hermans van ACV Puls.
De Vlaamse minister-president Jan Jambon, ook bevoegd voor Cultuur, stak zogezegd de hand uit naar de cultuursector door aan de sector voor te stellen om een eigen besparingsvoorstel op tafel te leggen. “Geen uitgestoken hand maar een vergiftigd geschenk”, reageert Ine.  “Het is alsof je tegen een diverse groep organisaties en mensen zegt: ik neem veel geld af van jullie, maar wie het meeste inlevert mogen jullie onderling uitvechten”.
De vakbonden verkiezen solidariteit binnen de kunsten en de cultuursector, tussen publiek en makers, tussen grotere huizen en kleinere, tussen organisaties en individuen, tussen werknemers en freelancers, en bovenal solidariteit met andere getroffen sectoren die ten dienste staan van de maatschappij.