Europese werknemers hebben baat bij collectief overleg en vakbondslidmaatschap

Voor de Europese industrievakbond IndustriAll is het duidelijk. Collectieve akkoorden (cao’s) zorgen voor betere voorwaarden op het vlak van loon, bonussen, arbeidstijd enzovoort. Maar het is dan wel van belang dat genoeg werknemers in de bedrijven lid zijn van een vakbond.

In Tsjechië verdienen leden van de metaalvakbond OS KOVO 15% meer dan niet-leden. Dit betekent 200 euro per maand extra dankzij collectief overleg. Ook de loonkloof tussen man en vrouw is er kleiner in bedrijven met een cao en de werktijden zijn er 55 uren korter per jaar.
In Duitsland tonen gegevens van de metaalvakbond IGmetall aan dat bedrijven zonder cao’s lonen hebben die gemiddeld 24% lager liggen. De arbeidstijd is er 14% langer in vergelijking met bedrijven die wel een cao volgen. In Denemarken hebben vakbondsleden van CO-industri 25% meer voordelen op het vlak van loon en arbeidstijd in bedrijven met CAO’s.
Heel vaak zijn werknemers zich hiervan niet bewust. Vakbonden pakken veel te weinig uit met deze positieve effecten van vakbondslidmaatschap en collectieve onderhandelingen. Daarom lanceerde IndustriAll samen met zijn aangesloten vakbonden een campagne om dit meer zichtbaar te maken.
Het is belangrijk dat werknemers een eerlijk deel krijgen van de economische groei die hun onderneming realiseert. IndustriAll wil aan overheden en werkgevers ook duidelijk maken dat de aanvallen op collectief overleg niet meer kunnen. De voorbije jaren heeft dit te veel geleid tot meer ongelijkheid, economische onzekerheid en de explosie van precair werk in de EU.

www.togetheratwork.eu