Hogere sectorbarema’s voor personeel van verzekerings-makelaars

Voor de werknemers van verzekeringsmakelaars hebben vakbonden en werkgevers afgesproken om de volledige koopkrachtmarge van 1,1% te gebruiken om de sectorbarema’s in paritair comité 307 op te trekken. Zo’n verhoging was nodig in vergelijking met de situatie in andere financiële sectoren. De stijging van de sectorbarema’s gebeurt in twee fases: met 0,55% in december 2019 en met 0,55% in december 2020.

Word je op basis van een sectorbarema betaald? Dan zal je jouw loon zien stijgen op het loonstrookje van december 2019 en december 2020. Kijk zeker na in welke categorie je zit en of je juist bent ingeschaald.

Ecocheques

Verder worden de ecocheques met 35 euro opgetrokken voor iedereen. Hiermee bereiken we in de sector het maximum van 250 euro dat aan ecocheques kan worden uitgegeven per jaar.
Het wordt in de sector mogelijk om 1/5 tijdskrediet eindeloopbaan op te nemen vanaf 55 jaar en halftijds vanaf 57 jaar, als uitzondering op het algemeen stelsel dat 60 jaar voorschrijft als leeftijdsvoorwaarde. Wie deze formule wil, moet wel een loopbaan kunnen aantonen van 35 jaar. Deze mogelijkheid zal er zijn tot eind 2020.
Last but not least worden bedrijven met een ondernemingsraad en vakbondsafvaardiging verplicht om voor eind 2020 de mogelijkheid van een mobiliteitsbudget bespreken.

Auteur: Ben Bellekens | Foto: Shutterstock