Betere afspraken voor werknemers uit sector vrije beroepen

In het paritair comité van de vrije beroepen (PC 336) is op 16 oktober 2019 een sectorakkoord afgesloten. Het akkoord is van toepassing op de 36.000 werknemers die werken bij advocaten, boekhouders, fiscalisten, dierenartsen, architecten, landmeters en bedrijfsrevisoren.

In het akkoord staat dat de bruto maandlonen vanaf 1 januari 2020 met 1,1% worden opgetrokken (met een maximum van 35 euro). Er komt een eenmalige premie van 1,1% voor de periode van 1 oktober 2019 tot 1 december 2019; die wordt uitgekeerd in januari 2020.
Op het vlak van de mobiliteit is er sprake van een fietsvergoeding van 0,10 euro per km vanaf 1 januari 2020; met een maximum van 4 euro per dag.
In ondernemingen waar er geen index is, wordt het maandloon op 1 januari 2020 verhoogd met 1,98% (met een maximum van 64 euro); op 1 januari 2021 wordt het maandloon daar verhoogd met 1,44% (met een maximum van 48 euro).

Meer opleidingsdagen

Voor de sectorale functieclassificatie wordt een sectorbarema ingevoerd. Het aantal opleidingsdagen wordt uitgebreid naar 2,5 dagen per jaar in ondernemingen met 10 tot 20 werknemers en naar 5 dagen per jaar in bedrijven met meer dan 20 werknemers. De sector treedt ook toe tot het systeem van de ‘Vlaamse premies’.
Werknemers uit de sector hebben een recht op voltijds en halftijds tijdkrediet (24 maanden bij anciënniteit van 3 jaar, 36 maanden bij anciënniteit van 5 jaar en 51 maanden bij minstens 8 jaar anciënniteit).
Er is ook een recht op een 1/5 landingsbaan vanaf 55 jaar en 1/2 landingsbaan vanaf 57 jaar bij zwaar beroep, nachtarbeid of lange loopbaan (35 jaar).

Een recht op SWT is er vanaf 59 jaar bij lange loopbaan (40 jaar) op voorwaarde dat de werknemer 10 jaar anciënniteit heeft in de onderneming.

Auteur: Magali Verhaegen Foto BelgaImage