Eenmalige premie voor werknemers bij bankagenten

Het nieuwe sectorakkoord voor werknemers bij zelfstandige bankagenten regelt een eenmalige premie van 180 euro, te betalen voor 31 december 2019. De afspraak is dat er voorrang wordt gegeven aan een ‘netto gelijkwaardig voordeel’; je werkgever gaat op zoek naar een extralegaal voordeel om aan jou netto 180 euro te kunnen geven. Het kan gaan om maaltijd-, sport-, cultuur- of cadeaucheques.

Ook een collectief bonusplan, een winstpremie of een storting in je groepsverzekering behoren tot de mogelijkheden. Als de werkgever de eenmalige premie cash uitbetaalt, zijn er fiscale en sociale bijdragen verschuldigd en hou je netto minder over dan 180 euro.
Het gaat om een beperkte invulling van de 1,1% koopkrachtmarge die werd voorzien op nationaal niveau. De werkgevers vroegen aan de vakbonden om rekening te houden met de moeilijke economische context: de inkrimping van het kantorennetwerk, de dalende commissies, de lage rente, de digitalisering.

Meer anciënniteitsverlof

Het anciënniteitsverlof in de sector wordt uitgebreid. De werknemers hadden recht op 1 tot 4 extra dagen verlof na 5, 10, 15 en 20 jaar ononderbroken anciënniteit. Hier komt een vijfde dag verlof bij, na 25 jaar anciënniteit.
Het opleidingsakkoord in de sector loopt tot eind 2020. In 2020 zullen vakbonden en werkgevers dit evalueren ter voorbereiding van een nieuw opleidingsakkoord vanaf 2021. Om goed te kunnen evolueren, zal de vakbond in 2020 zijn oor te luisteren leggen bij de werknemers.
Last but not least wordt het nu mogelijk gemaakt om 1/5 tijdskrediet eindeloopbaan op te nemen vanaf 55 jaar en halftijds vanaf 57 jaar, als uitzondering op het algemeen stelsel dat 60 jaar voorschrijft als leeftijdsvoorwaarde. Wie deze formule wil, moet wel een loopbaan kunnen aantonen van 35 jaar. Deze mogelijkheid zal er zijn tot eind 2020.

Auteur: Ben Bellekens | Foto: BelgaImage