Nieuwe akkoorden hebben oog voor toekomst winkelpersoneel

Inspelen op digitalisering en automatisering

In alle sector-cao’s die we dit jaar afsloten, is afgesproken dat we in de komende jaren met de werkgevers praten over de toekomst van het winkelpersoneel. Het is in het belang van de consument, de werknemers, de werkgevers en heel de samenleving dat er straks ook nog een levendige en leefbare detailhandel in België bestaat met goede jobs in goede werkomstandigheden en met een goed loon.

Digitalisering, automatisering en e-commerce hakken momenteel zwaar in op de klassieke winkels. Je hoeft maar om je heen te kijken en dan weet je het wel; de afgelopen jaren verdwenen méér dan 10.000 winkels. De e-commerce wordt als grote boosdoener aangewezen. En hoewel e-commerce een belangrijk aandeel heeft, is het zeker niet de enige factor.
De Belgische consument besteedt net iets méér dan 10% van zijn aankoopbedrag aan internetaankopen. En dat saldo zal nog wel even blijven groeien. Internationaal onderzoek wijst uit dat een volwassen e-commerce markt tot 35% van de totale bestedingen kan bereiken. Hierdoor zal ongetwijfeld een groot deel van de bestaande tewerkstelling in de klassieke winkels verschuiven naar activiteiten ter ondersteuning van het internetwinkelen.
Maar tegelijk betekent dit ook dat de klassieke winkel wel degelijk een toekomst heeft. Allicht met andere verwachtingen tegenover het personeel. En precies op dit punt wil ACV Puls de vinger aan de pols houden en mee het debat sturen.

Vorming en opleiding

De opleidingen die sectoraal worden aangeboden en gefinancierd, worden onder de loep genomen. Aan de bedrijven wordt gevraagd om hun opleidingsinspanningen op te voeren en ervoor te zorgen dat iedereen kansen tot opleiding krijgt. De grote(re) winkelketens zullen voortaan jaarlijks moeten rapporteren over de aangeboden vorming en opleiding. Voortaan zal het Sociaal Fonds zich door deze rapportering laten inspireren om de vorming in de sector uit te bouwen.
Bij franchisezaken en in de zelfstandige winkels wordt werk gemaakt van een systeem waarbij voortaan ook een attest wordt gegeven wanneer werknemers opleidingen volgen in het kader van de jobontwikkeling die de competenties verbeteren. Dankzij dit attest zullen de werknemers hun vaardigheden makkelijker kunnen bewijzen.  |

Meer over de bereikte cao’s lees je op www.hetacv.be/acv-puls/sectoren en op www.voorwiewerktaandewinkel.be.

Auteur: Chris Van Droogenbroeck | Foto: BelgaImage