Heb ik als uitzendkracht recht op betaalde feestdagen?

Ja, ook als uitzendkracht heb je recht op betaalde feestdagen. Dat wil zeggen dat je voor die dagen een loon moet krijgen van het uitzendbureau.

In de praktijk durft het wel eens anders uit te draaien, want vaak wordt je tewerkstelling als uitzendkracht zo georganiseerd dat je niet de kans krijgt om te genieten van die betaalde feestdagen, met name doordat voor die dagen geen contract wordt voorzien. Ook in die gevallen moet het uitzendbureau rekening houden met een aantal specifieke regels.

Feestdagen na einde contract

Soms heb je recht op de betaling van de feestdagen na het einde van het uitzendcontract. Dit zal afhangen van de duur van je uitzendopdracht:

  • minder dan 15 dagen: géén recht op loon voor feestdagen na het einde van het contract;
  • van 15 dagen tot 1 maand: recht op loon voor 1 feestdag die valt binnen de 14 dagen na het einde van het contract;
  • langer dan 1 maand: recht op loon voor alle feestdagen die vallen binnen de 30 dagen na het einde van het contract.

Opeenvolgende korte opdrachten – zonder dat er een onderbreking is van meer dan één week – tellen mee om de duur van je anciënniteit als uitzendkracht te bepalen.
Je hebt geen recht meer op een feestdag na het einde van het uitzendcontract wanneer je bij een nieuwe werkgever of uitzendkantoor werkt. Dan betaalt je nieuwe werkgever immers de feestdag.

Feestdagen tussen twee contracten

Als uitzendkracht heb je ook recht op het loon voor de feestdagen die vallen in een periode van onderbreking tussen twee uitzendopdrachten. Het moet dan wel gaan om opdrachten bij dezelfde gebruiker en de twee opdrachten mogen alleen maar worden onderbroken door de feestdag zelf, eventueel in combinatie met de dagen waarop in de onderneming van de gebruiker gewoonlijk niet wordt gewerkt (bijvoorbeeld het weekend).
Werk je bijvoorbeeld als uitzendkracht op dinsdag 24 december en donderdag 26 december via hetzelfde uitzendkantoor bij dezelfde onderneming? Dan moet het uitzendkantoor je de feestdag van 25 december betalen.

Auteur: Bram Van Goethem | Foto: Shutterstock