Banenverlies staat in de sterren geschreven

Op 25 oktober 2019 was het zover. Na maanden- en zelfs jarenlange speculatie werden de geruchten over een verkoop van AXA Bank België door de Franse verzekeringsreus AXA werkelijkheid. Koper van dienst werd het Belgische Crelan. Door de inlijving van Axa Bank wordt Crelan de op vier na grootste bank van het land.

De afwikkeling van deze overname is nogal ingewikkeld. Eerst moet de operatie worden goedgekeurd door onder meer de Belgische en Europese toezichthouders. Daarna willen beide partijen nog ongeveer twee jaar uittrekken om de activiteiten te integreren en harmoniseren. Tegen het einde van die periode zou het bekende AXA Bank-logo uit het straatbeeld moeten zijn verdwenen en vervangen door het uithangbord Crelan.
Crelan verdubbelt nu het aantal agentschappen en werknemers. Of dit nieuwe verhaal een succes wordt, moet de toekomst uitwijzen.

Bang afwachten

Voor de werknemers van beide banken wordt het sowieso bang afwachten. De Belgische banksector is al enige jaren in transformatie en de concurrentie woedt hevig. Of een fusie van deze twee kleinere banken een goed antwoord kan zijn op de strategische keuzes die de vier grootbanken maken, is de hamvraag.
Zal deze deal leiden tot extra banenverlies? Daarover maakt ACV Puls zich weinig illusies. Crelan en AXA Bank hebben een hoop werknemers op hun hoofdkantoren in Anderlecht en Berchem (Antwerpen), en er zijn ook meer dan 1.000 zelfstandige bankagenten die heel wat volk tewerkstellen. Voor deze mensen valt er spijtig genoeg geen goed nieuws te verwachten. Crelan is al aan het bekijken welke bankkantoren kunnen worden samengevoegd. Bij AXA Bank was er al zo’n sanering in de afgelopen jaren.

Vragen of advies

ACV Puls wil het opnemen voor alle werknemers bij de twee banken. Zowel voor de werknemers in loondienst bij de bank als voor het personeel bij zelfstandige agenten. Heb je als werknemer vragen? Heb je advies of bijstand nodig? Neem dan contact op met je lokale ACV Puls-vakbondsafgevaardigde of – in het geval van de bankagenten – met één van de ACV Puls-secretariaten (lijst op p. 31 in dit ledenblad). De vakbond zal je met raad en daad bijstaan!
In de komende maanden en jaren zullen we zonder enige twijfel nog veel moeten onderhandelen om zoveel mogelijk jobs bij het grotere Crelan te behouden en de loon- en arbeidsvoorwaarden te harmoniseren.

Auteur: Vick Van Kerrebroeck | Foto BelgaImage