Wereldsolidariteit wordt WSM

De ngo Wereldsolidariteit heeft haar naam omgevormd tot WSM, wat staat voor ‘We Social Movements’. WSM komt op voor waardig werk en sociale bescherming. Omdat het mensenrechten zijn. En de beste garantie tegen armoede en uitsluiting.

Samen met bijna 100 sociale bewegingen uit 24 landen over heel de wereld. In Burundi strijden ze samen voor een opleiding voor deze jongeren. Meer info op www.wsm.be