Onterecht ontslag leidt tot creatief vakbondswerk

Dingen die fout lopen, bieden soms ook kansen. Laurent Vanhaelen, de hoofdafgevaardigde van de vakbond CNE die onrechtmatig werd ontslagen bij de IT-dienstverlener Econom, grijpt nu zijn kans. Sinds 21 oktober 2019 organiseert Laurent met een heuse mobilhome ‘mobiel vakbondswerk’ in de aanloop naar de sociale verkiezingen in mei 2020. Zo zal hij optimaal kunnen inspelen op vragen en verzuchtingen van de Econocom-werknemers.

Laurent Vanhaelen (links op de foto) was bij Econocom niet alleen de hoofdafgevaardigde van onze zustercentrale CNE maar ook secretaris van de ondernemingsraad. Op 25 juli van dit jaar werd hij ontslagen na vele jaren dienst. Laurent betwistte dit ontslag en de vakbonden legden diverse mogelijke compromissen op tafel, maar het mocht niet baten. De directie van Econocom bleef Oost-Indisch doof en weigerde om hem opnieuw in dienst te nemen. Een ultieme verzoeningsvergadering vond op 12 september plaats bij het federale ministerie van Werk. Ook die vergadering bleef zonder resultaat.

Econocom kon niet anders dan de voorziene beschermingsvergoeding uitkeren aan Laurent. De directie verweet hem dat hij een deel van zijn werkuren besteedde aan intern vakbondswerk. Door het ontslag helpt Econocom nu de vakbondsman om gedurende diverse jaren voltijds aan vakbondswerk te doen. Laurent wil van deze situatie het beste maken en zijn ervaring en engagement ten dienste stellen van zijn vroegere collega’s en werknemers in andere ondernemingen.