Voordelig sectorakkoord bij erkende controleorganismen

Bij de erkende controleorganismen (paritair comité 219) is op 17 september een nieuw sectorakkoord gesloten. Wat staat daar zoal in?

In het akkoord staat dat de lonen van alle bedienden en kaderleden per 1 oktober 2019 worden verhoogd met 1,1%. Kaderleden kunnen dit individueel of collectief omzetten in een gelijkwaardig voordeel. In het verleden werden sectorale loonsverhogingen dikwijls niet toegekend aan het kaderpersoneel. Op dit punt is er dus een belangrijke stap vooruit gezet.

De werknemers die met het openbaar vervoer naar het werk gaan, krijgen hun abonnement volledig terugbetaald en werknemers die met de fiets naar het werk rijden krijgen de maximale vergoeding van 0,24 euro per kilometer. De vervoerskosten voor alle andere vormen van vervoer worden verhoogd met 1,1 %, zoals de lonen. Deze drie maatregelen gaan eveneens in op 1 oktober van dit jaar.

Werknemers die minstens 55 jaar oud zijn en 35 jaren hebben gewerkt, kunnen hun loopbaan verminderen met 1/5, met een uitkering van de RVA. Wie minstens 57 jaar oud is en 35 gewerkte jaren kan bewijzen, kan de loopbaan halftijds verminderen met een uitkering van de RVA. Word je ontslagen op een moment dat je in deze eindeloopbaanregeling bent gestapt? Dan wordt je ontslagvergoeding berekend op basis van je oorspronkelijke arbeidsduur en niet op basis van de verminderde arbeidsduur.

Heeft een inwonend familielid dringend verzorging nodig en moet je daarvoor familiaal verlof nemen? Dan wordt de eerste dag van het jaar hiervoor betaald. Ook dat is een verbetering.

Verder werd een aantal maatregelen (SWT, vorming, werkbaar werk) verlengd en werd een kader opgesteld waaraan ondernemingen die een vorm van ‘geolokalisatie’ – achterhalen waar een werknemer zich juist bevindt – invoeren moeten voldoen voor ze de stap kunnen zetten.  

Lees meer op  www.acv-puls.be

Auteur: Filip Oosthuyse | Foto: Adobestock