Beter 1 vogel in de hand dan 10 in de lucht

Nieuwe afspraken in banksector

ACV Puls heeft alles in het werk gesteld om een goed akkoord af te sluiten voor alle werknemers in de banksector. De banken hebben nog altijd resultaten die mogen worden gezien, en dat is vooral de verdienste van de werknemers.

De vakbonden waren bereid om in te stemmen met een eenmalige premie die geen effect zou hebben op ‘de kosten van morgen’. Maar de werkgevers wilden niet verder gaan dan de inhoud van het bereikte sector­akkoord. ACV Puls beseft dat de toekomst er moeilijk uitziet, maar had er toch graag meer uitgehaald. Uiteindelijk was onze conclusie dat het beter was om 1 vogel in de hand te hebben dan 10 in de lucht.
Wat zijn de voornaamste punten uit het akkoord?

Koopkracht

De sectorbarema’s van categorie 1 en 2 voor de uitvoerende bedienden worden op 1 januari 2020 met 1,1% verhoogd. Daarnaast krijgen àlle werknemers ten laatste op 1 juli 2020 een nettobedrag van 200 euro.

Tijdskrediet bij einde loopbaan

Werknemers kunnen met een tussenkomst van de RVA 1/5 minder gaan werken vanaf 55 jaar en halftijds gaan werken vanaf 57 jaar als er sprake is van een loopbaan van minstens 35 jaar.

Vorming

Vorming en opleiding worden almaar belangrijker in een sector die zo’n grote transformatie doormaakt. Daarom wordt er sterk ingezet op loopbaanontwikkeling en –begeleiding en op de omscholing van werknemers. Het minimale aantal dagen opleiding dat een onderneming moet voorzien wordt opgetrokken.

Niet altijd verbonden zijn

Iedere werknemer – behalve iemand die een ‘kritieke functie’ uitoefent – heeft het recht om niet ingelogd te zijn buiten de werkuren.

Telewerk

Iedere onderneming moet tegen eind 2020 een beleid uitwerken op het vlak van telewerk.

Als de banken nog goed presteren, is dat vooral de verdienste van de werknemers

Auteur: Elke Maes | Foto: PhotoNews