Hoe gaan de bedienden in paritair comité 200 erop vooruit?

Lonen zijn per 1 september 2019 gestegen

Voor de meer dan 400.000 bedienden die werken in paritair comité 200 werd al in juni een loonakkoord afgesloten. Wat zit er in voor jou?

Koopkracht

Per 1 september 2019 werden de lonen met 1,1% verhoogd.

Tijdskrediet met motief

Werknemers met meer dan 5 jaar anciënniteit kunnen 51 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet nemen voor de opvang van een kind tot de leeftijd van 8 jaar, voor palliatieve zorg of voor het verzorgen van een zwaar ziek gezins- of familielid. Dit kan ook gedurende 36 maanden om een opleiding te volgen.

Tijdskrediet bij einde loopbaan en SWT

Werknemers kunnen met een tussenkomst van de RVA 1/5 minder gaan werken vanaf 55 jaar en halftijds gaan werken vanaf 57 jaar als ze voldoen aan de loopbaanvoorwaarden. Wanneer je 1/5 vermindert vanaf 60 jaar, heb je ook recht op een sectorpremie van 73,50 euro. De leeftijd voor SWT wordt verlaagd naar 59 jaar voor wie werkt in een zwaar beroep, nachtarbeid doet of een lange loopbaan (40 jaar) heeft.

Vorming

Het minimale aantal dagen opleiding dat een onderneming moet voorzien, wordt opgetrokken. Daarover kon je al meer lezen in Ons Recht van september.

Vervoerskosten

Vanaf 1 juli 2020 wordt een fietsvergoeding ingevoerd: een bedrag van 0,10 euro per km, voor een maximum van 20 km, enkel traject.

Vanaf juli 2020 komt er een fietsvergoeding

Auteur: Elke Maes | Foto: BelgaImage