Alle werknemers bij Janssen Pharma hebben nu bediendestatuut

Vroegere obstakels zijn verdwenen

Bij het bekende bedrijf Janssen Pharmaceutica is er sinds 1 oktober 2019 nog maar één werknemersstatuut. Vakbondssecretaris Peter Goris van ACV BIE legt uit hoe dat er is gekomen.

“Enkele jaren geleden was er al een vraag naar één statuut voor alle werknemers bij Janssen Pharma, maar toen bleek de tijd er nog niet helemaal rijp voor”, vertelt Peter aan Ons Recht. “Destijds wilde de directie geen compensaties voorzien op het vlak van vakbondspremies en vakantiegeld. En ACV BIE hield op dat moment de boot nog wat af”.

Het woord ‘uniek’ is op zijn plaats

“Janssen Pharma legde de kwestie opnieuw op tafel met het oog op een administratieve vereenvoudiging. Een groot deel van het administratieve werk van de personeelsafdeling van Janssen gebeurt sinds enige tijd vanuit de Tsjechische hoofdstad Praag. Voor het kleine aantal arbeiders, dat apart moest worden verwerkt, werden in verhouding te veel kosten aangerekend door het ‘service center’ in Praag. We spreken over minder dan 300 arbeiders op een totaal van 4.600 personeelsleden. Janssen Pharma wilde de dingen vereenvoudigen om de aangerekende kosten structureel te verlagen”.

Ons Recht: Wat staat er in grote lijnen in het akkoord? Wat winnen de werknemers erbij?

Peter: “In wezen is het akkoord niet zo uitgebreid omdat de statuten van arbeiders en bedienden in het bedrijf al behoorlijk op elkaar waren afgestemd. Zo waren de loonschalen al gelinkt; de opzegtermijnen waren al dezelfde; er was geen onderscheid meer voor de groeps- en hospitalisatieverzekeringen; en de cao-onderhandelingen vielen voor iedereen samen”.
“Bij de jongste onderhandelingen wilden wij ervoor zorgen dat geen enkele arbeider erop achteruit zou gaan. Daarom is er ook een kleine compensatie afgesproken voor de arbeiders. We keken ook naar de mandaten in de vakbondsafvaardiging: na de sociale verkiezingen van mei 2020 moeten gewezen arbeiders nog altijd genoeg worden vertegenwoordigd.”

Ons Recht: In welke mate is dit akkoord ‘uniek’?

Peter: “Het woord uniek is op zich best op zijn plaats. Je kan spreken van een ‘opschoning’ die ik nog in geen enkele andere onderneming zag. In bedrijven als Nike en Sanofi zijn alle werknemers ook bedienden maar daar kregen ze van bij de start het bediendestatuut”.

Obstakels aangepakt

Ons Recht: Wat is er allemaal gedaan om dit ene statuut gedaan te krijgen?

Peter: “Het was de werkgever die het dossier opnieuw op tafel smeet, en als vakbond zijn we daarop ingegaan. De obstakels van vroeger werden netjes aangepakt, en er kwam een compensatie voor het verlies van vakantiegeld. Een akkoord bereiken was nu ook makkelijker omdat ACV BIE ondertussen zowel de arbeiders als de bedienden vertegenwoordigde”.

Kaderleden

Ons Recht: In de chemie en de farma heb je werkgevers die een deel van de bedienden kaderlid maken om ze uit het collectief loonoverleg te halen. Hoe denk jij daarover?

Peter: “Ik weet niet of dat een bewuste politiek is, maar het klopt wel dat die mensen zo uit het collectief loonoverleg verdwijnen. In onze jongste bedrijfscao bij Janssen Pharma maakten wij slechts afspraken voor 2.000 van de 4.600 werknemers; de kaderleden zijn nu de grootste personeelsgroep in het bedrijf!”
“Bij de komende sociale verkiezingen moeten we goed nadenken hoe we hier mee omgaan. Als we deze evolutie laten voortduren, hoeven we over enkele jaren geen loononderhandelingen meer te voeren, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het spreekt vanzelf dat we over deze kwestie heel behoedzaam en doordacht zullen moeten communiceren, want sommigen vinden het ‘een eer’ om als kaderlid te worden gezien”.

Auteur: Denis Bouwen  Foto: BelgaImage