Groot tekort aan werkkrachten in Kroatië

Al tientallen jaren maakt de familie van Toni Katunar wijn. Hun talrijke wijngaarden bevinden zich op het eiland Krk, het grootste eiland in Kroatië. Toni Katunar en zijn familie hebben het almaar moeilijker om werknemers te vinden voor het werk op hun wijngaarden. Dit jaar moesten ze voor het eerst 4 werknemers uit Albanië aanwerven.
Arbeidstekorten zijn een acuut probleem in heel Kroatië. De voorbije tien jaar zijn 500.000 werknemers van de arbeidsmarkt verdwenen als gevolg van pensionering of emigratie. Sinds de toetreding tot de EU in 2013 emigreren heel wat Kroaten. Geregeld zijn er in het nieuws berichten over bussen vol jonge mensen die naar Duitsland of Oostenrijk trekken om daar werk te zoeken. De Kroaten vertrekken vooral vanuit de armere regio’s in het centrum en oosten van het land.
Politiek staat de kwestie hoog op de agenda. Er zijn al positieve maatregelen genomen om werknemers in het land te houden. De kinderbijslag verhogen was één van die maatregelen. Tegelijkertijd kon Kroatië niet anders dan buitenlandse werkkrachten aantrekken. Het quotum in 2018 bedroeg 31.000 arbeidsvergunningen; in 2019 65.100. Tot op heden komen die werkkrachten vooral uit landen van het voormalige Joegoslavië. Ook die landen beginnen nu dezelfde tekorten te kennen.
Kroatische werkgevers beginnen stilaan uit te kijken naar werkkrachten uit India, Pakistan, de Filipijnen. Ze willen af van de quota en vragen een soepeler beleid rond werknemers uit het buitenland. De vakbonden zijn het daarmee niet eens en vragen meer maatregelen die de ‘braindrain’ doen afnemen. Voor hen is het geen optie om goede werkkrachten uit het land te zien vertrekken en goedkoper personeel in te voeren.
Kroatische werknemers zijn nog altijd bij de slechtst betaalden in de EU, met een gemiddeld uurloon van 11 euro. Hogere lonen en betere arbeidscontracten zouden een meer duurzame oplossing zijn om werkkrachten in het land te houden.