Beleidsmakers moeten ouderen een stem geven

De seniorenbeweging OKRA en de ngo Wereldsolidariteit hebben zich op Internationale Ouderendag (1 oktober) gericht tot de beleidsmakers met de nadrukkelijke vraag om senioren een stem te geven. Met een opvallende sociale media-actie. De kopstukken van diverse politieke partijen werden door een ‘verouderingsapp’ gehaald en kregen de prangende vraag: ‘Ooit had ik iets te zeggen, tel jij nog mee als je 67 bent?’ Aan de andere kant van de wereld, in Bangladesh, deed de gezondheidsorganisatie GK dezelfde oproep aan hun beleidsmakers.
Tussen 2015 en 2030 zal het aantal 60-plussers stijgen van 901 miljoen naar 1,4 miljard. Ouderen worden geconfronteerd met diverse vormen van discriminatie. Dat was het algemene thema van de Internationale Ouderendag dit jaar.
Voor zowel de seniorenorganisatie OKRA als de Bengaalse partner GK zijn gezondheid, toegang tot zorg, een leefbaar pensioen en mobiliteit dé thema’s waar ouderen van wakker liggen. Maar ze zien die nauwelijks op de politieke agenda terechtkomen.

Johan Truyers van OKRA: “In de jaren ’80 hadden we nog heel wat oudere politici, onder andere dankzij de Senaat. Senatoren moesten minstens 40 jaar oud zijn. Ook in de Kamer waren er heel wat oudere volksvertegenwoordigers. Vanaf het ogenblik dat men is gaan spreken van politiek personeel werd het logisch dat ook onze politieke vertegenwoordigers ‘met pensioen gingen’. Vandaag is het aantal 65-plussers geminimaliseerd. Ook in de gemeenten is de gemiddelde leeftijd sterk gedaald, sinds het ogenblik dat burgemeesters en schepenen een hogere vergoeding ontvingen, begin 2000”.

www.okra.be

en www.wereldsolidariteit.be