#Unitedforclimate: oproep tot eerlijk klimaatbeleid

Zowat 40 milieuverenigingen, sociale organisaties en vakbonden zoals het ACV zijn begin oktober bijeengekomen op de ‘Rainbow Warrior’, het vlaggenschip van Greenpeace dat aangemeerd lag in Antwerpen. Onder het motto #UnitedforClimate lanceerden ze samen een oproep voor een eerlijk klimaatbeleid, gebaseerd op vijf pijlers.
“Het klimaat overstijgt politieke tegenstellingen, want de klimaatopwarming gaat ons allemaal aan”, verklaarden de organisaties. “Een eerlijke klimaattransitie kan de levenskwaliteit van alle Belgen verbeteren en zeker ook van zij die het vandaag moeilijk hebben. Om dit mogelijk te maken, moeten de nieuwe regeringen prioritair inzetten op eerlijke klimaatmaatregelen in vijf sleuteldomeinen.”

Wat zijn de vijf pijlers?

• Een eerlijke bijdrage van de grote vervuilers en de grootste inkomens

• Het recht op energie- en klimaatneutrale huisvesting

• Hernieuwbare energie voor iedereen

• Verbetering van het openbaar vervoer en van het fietsnetwerk en vergroening van het wagenpark

• Een eerlijke industriële transitie

De vijf pijlers moeten ervoor zorgen dat niemand wordt uitgesloten door de omslag naar een klimaatvriendelijke samenleving. “De klimaattransitie is een grote uitdaging voor de industrie en voor bedrijven zoals het mijne”, vertelt Piet, die werkt bij een groot chemiebedrijf in Gent. “Er is nood aan technologische en sociale innovaties. Dat vereist sociaal overleg tussen bedrijven en hun werknemers en een stevig politiek kader met een langetermijnvisie die rekening houdt met de sociale gevolgen voor de werknemers.”

Kijk ook op www.lef-online.be