Klaar voor waardige lonen, overal

Ursula von der Leyen, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, heeft beloofd om binnen de 100 dagen na haar aantreden een initiatief te nemen voor de invoering van waardige minimumlonen in alle EU-lidstaten.

De beleidsverklaring van de nieuwe Commissievoorzitter oogt goed. Haar ambities lijken de ultraliberale dogma’s van de voorbije decennia te overstijgen. Je bouwt geen Europa op een vermindering van welzijn, uitbuiting of armoede. Volgens statistieken stijgen de gemiddelde inkomens in Europa, maar de kloof tussen hoog en laag is in veel landen wel uitgediept, en het is niet de grootste groep die er het best bij vaart. De intenties van Von der Leyen klinken wat hoopvoller en socialer, maar the proof of the pudding is in the eating.
Het Europees Vakverbond (EVV) en het ACV staan klaar om mee een Europees kader te creëren waarin de sociale partners cao’s kunnen maken om waardige minimumlonen in alle lidstaten te realiseren. Het opzet is uitstekend, laten we daar werk van maken.
In België zijn er al veel langer minimumlonen, algemene en sectorale. Het jongste Interprofessioneel akkoord (IPA) ging onder meer over een grotere verhoging van de minimumlonen, maar het lijkt aartsmoeilijk om die te verwezenlijken. De werkgevers willen het extra geld daarvoor bij de gemeenschap halen: foute boel! Het ACV wil elke kleine vooruitgang met twee handen aangrijpen en begrijpt niet dat het eerste deel van de verhoging (de 1,1%) niet raakt uitgevoerd. 85.000 werknemers, die alleen het minimumloon krijgen, wachten al sinds 1 juli 2019 op hun verhoging. Een IPA moet je uitvoeren als je je handtekening hebt gezet.

In de non-profit kookt het water ook weer over. De werkgeversorganisatie Zorgnet Vlaanderen (ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg) is niet van haar woord. Ze weigert afspraken en beloftes na te komen die de werkomstandigheden moeten verbeteren. Niet voor niets voerde ACV Puls op 24 oktober actie in alle ziekenhuizen, zonder hierbij de patiënten te treffen. Een cao afsluiten vergroot het welzijn en creëert vertrouwen. Wie zijn beloften breekt, verliest aan geloofwaardigheid en ondermijnt het sociaal overleg.
Cao’s zijn een ideaal middel om welzijn, welvaart en stabiliteit te verzekeren, op diverse niveaus. En hierbij heb je vakbonden nodig. ACV Puls steekt elke dag zijn energie in opbouwend overleg. Maar dit vergt ook partners die in dezelfde geest willen werken. De weg naar welvaart en welzijn passeert via cao’s, en die moeten we samen maken. You never work alone!

Auteur: Stefaan Decock, Algemeen Secretaris ACV-Puls