Werkgevers uit zorg tekenen cruciale cao’s niet

Boter bij de vis, zegt vakbond

Met regelmaat verkondigen de werkgeversorganisaties het in teksten en woorden: “We hebben veel werknemers nodig voor een kwaliteitsvolle zorg, en des te meer in de komende jaren”. Als ACV Puls gaan we hier volledig mee akkoord.

Drie jaar geleden hebben we daarom een campagne opgestart om een nieuw, globaal sociaal akkoord af te sluiten voor de werknemers van de ziekenhuizen en in de thuisverpleging. Daarbij lag de focus op de werkomstandigheden en de arbeidsduur, de nood aan meer personeel en de verbetering van de lonen via de nieuwe functieclassificatie (IFIC).
Op 24 oktober 2017 konden we na lang onderhandelingen een akkoord afsluiten met de werkgevers en de ministers Maggie De Block (Volksgezondheid) en Kris Peeters (Werk). Er waren hiervoor ook acties nodig, waaronder een betoging met meer dan 20.000 werknemers uit de zorg in november 2016. Een vergelijkbaar akkoord is in juni 2017 afgesloten voor alle andere non-profitsectoren.
Na bijna twee jaar onderhandelen om het groot sociaal akkoord voort uit te voeren weigert de werkgeverskoepel Zorgnet-Icuro nog altijd om de noodzakelijke collectieve arbeidsovereenkomsten af te sluiten. Deze cao’s zijn nodig om het sociaal akkoord te vertalen naar de noodzakelijke wetgeving.

Werkomstandigheden

De meeste cao’s gaan over de werkomstandigheden en de combinatie van werk en privéleven. In sommige ziekenhuizen kunnen werknemers geen twee opeenvolgende volledige weken vakantie opnemen in de zomer. Maar in het sociaal akkoord werd dit wel mogelijk gemaakt. De uurroosters zijn cruciaal om de zorg voor de patiënten te organiseren; de werknemers hebben ze nodig om hun werk te combineren met het leven ernaast. Eén van de cao’s gaat over betere uurroosters en het beter organiseren van de flexibiliteit.
Er zijn veel klachten over de hoge werkdruk in de ziekenhuizen. In die zin is het moeilijk te begrijpen waarom Zorgnet-Icuro deze cao’s nog niet wil ondertekenen.
Om het personeelstekort in de zorg op te vangen wil men de vele deeltijdse werknemers ook meer kansen geven om meer uren te werken en meer zekerheid bezorgen aan wie een tijdelijk contract heeft.

Ziekenhuisnetwerken

Alle ziekenhuizen in België moeten samenwerken om op te gaan in een ziekenhuisnetwerk. In Vlaanderen zijn er 13 van die netwerken. De overheid wil de kwaliteit verbeteren door meer samenwerking en ‘door schaalvergroting ook efficiëntiewinst boeken’. Het luik over de rechten van de werknemers, de werkzekerheid en de loon- en arbeidsvoorwaarden is vergeten. Daarom willen de vakbonden een cao afsluiten met duidelijke garanties over de rechten van de werknemers. Ook de tekst van deze cao ligt klaar maar opnieuw weigeren de werkgevers uiteindelijk te tekenen.
ACV Puls wil de onderhandelingen een laatste echte kans geven.

Mark Selleslach, algemeen coördinator in de non-profit: “We geloven nog altijd dat we tot een akkoord kunnen komen dat goed is voor de werknemers en bij uitbreiding de zorg voor de patiënten. Maar dan zullen de werkgevers de laatste stap moeten durven te zetten”.
Op 24 oktober is er actie gevoerd, maar niet met een algemene staking. ACV Puls wilde de werknemers en de patiënten informeren over de stand van zaken. Zonder oplossing zullen er mogelijk later dit jaar opnieuw acties komen waar de werknemers van de andere non-profitsectoren zich bij kunnen aansluiten.

Auteur: Olivier Remy | Foto: Eigen beeld